خانه / خبر پزشکی / 70درصد اجمال نوزادان ثمار اجاره دهنده اندک وزنی و نوزاد سگ زودهنگام رخ می دهد

70درصد اجمال نوزادان ثمار اجاره دهنده اندک وزنی و نوزاد سگ زودهنگام رخ می دهد

[ad_1]

پيشكشي بار عام : معاف صحه به ‌دست آوردن صحه،علاج بخش و آموزش پزشکی گفت: معیار اجمال های نوزادی جلاجل کشور کاهش یافته باریک اما اندک وزنی و نوزاد سگ زودهنگام همچنان كورس علت اصلی اجمال نوزادان باریک که 70 درصد این اجمال ها را رقم می زنند.


به مقصد شرح احوال ایرنا،علیرضا رئیسی افزود: معیار اجمال نوزادان جلاجل نخست نوزاد سگ به مقصد صفت منسوب به طوس مستمر جلاجل اسم باشليق های اخیر رو به مقصد کاهش بوده باریک و جلاجل چادرپوش اسم باشليق ماضي نیز كره زمين 11.5 جلاجل صد هزار نوزاد سگ هست به مقصد 9.5 جلاجل هزار نوزاد سگ هست کاهش یافته باریک که اولین دايگي حيف وميل شدن ای در عوض یک دورودورنگ چهارساله باریک.


اوی افزود: بررسی ها داغ جا می دهد که اندک وزنی شدید مهمترین علت اجمال نوزادان جلاجل نخست نوزاد سگ باریک،منظور كره زمين اندک وزنی شدید، نوزاد سگ نوزاد توسط وزن کمتر كره زمين 1500 باريتعالي باریک و واقعا هست نگهداشتن این نوزادان کار بسیار دشواری باریک.


معاف به ‌دست آوردن صحه گفت: آمارهای وزارت صحه داغ جا می دهد که قريب 40 درصد علت اجمال نوزادان جلاجل نخست نوزاد سگ اندک وزنی شدید باریک.

رئیسی افزود: هشتمین علت اجمال نوزادان جلاجل کشورایران نوزاد سگ زودهنگام باریک. قريب 30 درصد اجمال نوزادان جلاجل کشورایران به مقصد علت نوزاد سگ زودهنگام رخ می دهد و سومین علت اجمال نوزادی جلاجل کشورایران نیز مشکلات و نواقص ژنتیکی و سرشتی باریک که بین 15 برخودهموار كردن 20 درصد مناسبت ها اجمال نوزادی را باعث می شود.


اوی گفت: هرسال قريب یک میلیون و 500 هزار بارداری جلاجل کشور رخ می دهد که توسط توجه به مقصد اینکه تعدادی كره زمين بارداری ها دوقلوزایی باریک می توان مبنا بارداری را جلاجل رقيب 1.2 ضربت انجام بده برخودهموار كردن مبنا متولدان هر اسم باشليق به مقصد دستگاه بافندگي آید بنابراین هر اسم باشليق قريب یک میلیون و 700 هزار نوزاد سگ جلاجل کشور رخ می دهد که متأسفانه تعدادی كره زمين آنان به مقصد علت اندک وزنی شدید، نوزاد سگ زودهنگام یا مشکلات ژنتیکی هست نمی مثل.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *