خانه / 2018 / اکتبر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: اکتبر 2018

نشانه های پیرگوشی

“پیر گوشی” یکی كره زمين بیماری‌های ريشه دار سالمندی باریک که موجب کاهش شنوایی آن‌ها انجام خواهد شد. این کاهش شنوایی ثمار کیفیت زندگی سالمندان تاثیر گذاشته و كره زمين توانایی‌های آن‌ها می‌کاهد.  پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين گفت و گوی دکتر ابراهیم رزم‌پايين آمدن – نایب …

توضیحات بیشتر »

پشت بام كره زمين متاركه مردان زیادتر آسیب می بینند

جلاجل این گفت‌وگو دکتر سعید جهانیان، سيركننده‌شناس صحت، اندام مجمع سيركننده‌شناسان آمریکا و اندام هیات‌علمی دانشگاه آزاد عقبنشینی می‌دهد که جدایی چون كه مسائلی تعدادی مردان ایجاد می‌کند؟ جلاجل جامعه پسفردا، به مقصد دلیل به‌تمامی ایجادشده جلاجل شیوه زندگی بيگانگان و نحوه تفکرشان، آمار متاركه جلاجل کشورمان رو به مقصد افزایش …

توضیحات بیشتر »

نوشیدن الکل جلاجل طولانی اختصاصی موجب افزایش جلي سکته مغزی می شود

پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال رديف نظامي اجتماعی خبرگزاری پارس، سپیده تقوی مطلع فواد و عروق جلاجل باروح فهمید تاثیر اسم پري زده الکل ثمار بیماری های قلبی گفت: اسم پري زده زیاد الکل باعث انجام خواهد شد که مساحي كردن شماری چربی‌ها (تری گلیسیرید) جلاجل آب خون …

توضیحات بیشتر »

اهمیت کاردیوآنکولوژی

 پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، ثریا سلمانیان جلاجل عسرالنفس برگزاری همایش کاردیوآنکولوژی، تقریر داشت: توسط افزایش شیوع صفت سرطان زا جلاجل كره ارض جلاجل حلول كننده موجودي این بیماری به مقصد جنگ جو مهتر بشری تبدیل شده و سيني اعلام دائم الخمر جهانی صحه كره زمين هر …

توضیحات بیشتر »

زندگی جلاجل کنار پارک ها باعث کاهش ابتلا به مقصد آسم می شود

پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين شرح احوال صحت مند نیوز؛به مقصد كلام محققان، افرادی که جلاجل نزدیکی پارک پیشگیری دارند ۷۱ درصد توسط کاهش ریسک ابتلا به مقصد آسم مقابل شدن هستند. سيني نتایج جدید ارچه فردی جلاجل دورودورنگ کودکی جلاجل ۱۰۰ متری یک پارک زندگی کرده باشد …

توضیحات بیشتر »

شیرین کننده های مصنوعی در عوض رهایی كره زمين دیابت به مقصد کار نمی آیند

   پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال صحت نیوز به مقصد شيريني كره زمين شفقنا زندگی، وقتی بزرگی شکم شما، كره زمين پرطاقت چربی‌ها کمتجربه انجام خواهد شد، خير مهجور صحت قلبتان توسط تهدیدی جدی روبه‌رو انجام خواهد شد، بلکه احيانا ابتلایتان به مقصد مشکلات کبدی و حتی دستخوش …

توضیحات بیشتر »