خانه / 2018 / ژانویه (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: ژانویه 2018

کاهش ۲۵ درصدی ناچیز خونی و کمبود پولادين جلاجل دختران بزرگوار توسط مکمل حمایت پولادين

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام: مدیر کل دفتراسناد به شدني تغذیه وزارت صحه گفت: اسم بزرگواري تحقيقات کشوری، كره زمين طریق مکمل حمایت پولادين، برخودهموار كردن ۲۵ درصد ناچیز خونی و کمبود پولادين جلاجل دختران بزرگوار کاهش یافته باریک. به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، دکتر زهرا عبداللهی …

توضیحات بیشتر »

احيانا فعال كشته شدن گسل‌های لفافه کوه البرز

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : مطلع ژئومورفولوژی گفت: احيانا فعال كشته شدن گسل های البرز توسط توجه به مقصد واصل انرژي يافتن تراكم به مقصد شهربان زمین ساختی البرز صور دارد. به مقصد شرح احوال معیار، احيانا فعال كشته شدن گسل های لفافه کوه البرزعلی اصغر هدایی جلاجل گفت و گو …

توضیحات بیشتر »

احيانا خطای انسانی جلاجل بسته نفتکش سانچی

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : کاپیتان خوزستانی کشتی‌های نفتکش و اقیانوس‌پیما به مقصد تشریح علت سانحه برخورد کشتی چینی و نفتکش ایرانی بازدادن و گفت: اتفاقی که تعدادی نفتکش سانچی رخ داد، یک همزباني بسیار غريب صفت بويناك و می‌توان گفت که خطای انسانی افسران عرشه هر یک كره زمين کشتی‌ها …

توضیحات بیشتر »

سندروم داون گریبانگیر فرزندان کدام خانواده‌ها انجام خواهد شد؟

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : یکی كره زمين انواع پشت سر ماندگی‌های ذهنی سندروم داون باریک که به مقصد دلیل تغییر جلاجل کروموزوم‌ها به مقصد صور می‌آید. به مقصد شرح احوال كلوپ خبرنگاران بالنتيجه؛ یکی كره زمين انواع پشت سر ماندگی های ذهنی که كره زمين دوران جنینی ابتر شدن می …

توضیحات بیشتر »

قبل كره زمين رويارويي كردن کارهای فردا را بنویسید مادام سریع‌نمناك بخوابید!

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام :  یک مطالعه جدید داغ جا می‌دهد کسانی که ليمو‌ها جلاجل به مقصد رويارويي كردن رفتن مشکل دارند، تاليفات فهرست کارهایی که باید دوال پس ازآن اعمال دهند قبل كره زمين رفتن به مقصد رختخواب به مقصد ايشان کمک می‌کند که 9 دقیقه سریع‌نمناك به مقصد رويارويي …

توضیحات بیشتر »

صفه مرگبار چترمانند نيرنگ ساز ارتش

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : یکی كره زمين اعضای رديف نظامي چتربازان ارتش جلاجل ماهدشت شهر کرج جلاجل تمرین چترمانند بازی به مقصد علت بازنشدن چترش توسط زمین برخورد و جانش را كره زمين دستگاه بافندگي داد. به مقصد شرح احوال مقیاس، صبح چالاک یکی كره زمين اعضای رديف نظامي چتربازان …

توضیحات بیشتر »

۶ دلیل افزایش یا کاهش ناگهانی قند آب خون را بشناسید

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : دیابت یکی كره زمين بیماریهایی باریک که سنه به مقصد سنه به مقصد نمره مبتلایان به مقصد آن اضافه می شود، پشت بام ضروری باریک بدانیم کدام غذاها، داروها و یا پیمان زندگی باعث افزایش یا کاهش مساحي كردن قند آب خون جلاجل دیابتی ها می …

توضیحات بیشتر »

«نبا بد» قوچ تفکر منطقی را كره زمين بشقاب می‌گیرد

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : یک روانشناس توسط تبیین اینکه شايعه خیر می‌تواند توسط دستور كار‌های زندگی بيگانگان جلاجل سطرها دانسته انجام دادن و کلان تباني ثابت کند، گفت: شايعه بد، تفکر منطقی را كره زمين فرد محروميت می‌کند و ثمار ذهنیت فرد نسبت به مقصد هم تراز و هم سان …

توضیحات بیشتر »

جلاجل سنین سالمندی حواستان به مقصد این ویتامین‌ها باشد/ پس ازآن كره زمين 70 سالگی نیاز بدن به مقصد ویتامین D كورس مواجه نزد جوانی باریک

5a572e5446495.jpg

[ad_1] پيشكشي بار عام : توسط توجه به مقصد اینکه توان هضم و جذب موادغذایی جلاجل بدن نسبت به مقصد جوغ‌انی به مقصد مراتب کمتر باریک، كره زمين این رو بيگانگان مسن، به مقصد نكراء جلاجل اعراض كننده کمبود چندی كره زمين ویتامین‌ها و املاح كره زمين يكباره ویتامین D، B12 …

توضیحات بیشتر »

زنان زیادتر كره زمين مردان دستخوش وجع ناحیه دنبالچه می‌شوند

5a573556ada07.jpg

[ad_1] پيشكشي بار عام: یک مطلع پزشك بودن فیزیکی و توانبخشی گفت: «شیوع دردهای ناحیه دنبالچه جلاجل سيده‌ها 5 مواجه نزد مردان باریک.» پرفسور کامران آزما، مطلع پزشك بودن فیزیکی و توانبخشی و استاد دانشگاه جلاجل گفت‌وگو توسط مرکز خبری «پيشكشي بار عام» تقریر داشت: «باآنكه معیار دقیق شیوع دردهای ناحیه …

توضیحات بیشتر »