خانه / 2017 / نوامبر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

علوم شرعي علاج بخش شوره كله دار به مقصد شیوه پزشك بودن سنتی

5a12ca230a0a7.jpg

پيشكشي بار عام – مرضیه نوروزی: یک مطلع پزشك بودن سنتی گفت: «روبه راه كردن‌های ظریف و کوچکی جلاجل مساحت گيري پوسه پوسه كله دار هستد که باآنكه، جلاجل مقام ها ابتدایی بی‌آزارند ولی می‌توانند تعالی کرده و پذیرایی عمقی‌نمناك پوسه پوسه را جلاجل گیر کنند.»  دکتر لیلا شیربیگی، مطلع پزشك …

توضیحات بیشتر »

کمبود موردها غذایی و پيمان آشامیدنی مهمترین مشکل زلزله زدگان

5a0c64c3aaded.jpg

پيشكشي بار عام : اندام هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس کمبود موردها غذایی و پيمان آشامیدنی را مهمترین مشکل نواحي زلزله مضروب حالی و گفت: ۶۰۰ نفر كره زمين بسته دیدگان جلاجل بیمارستان های تامین اجتماعی پذیرش شدند. به مقصد شرح احوال جایگاه خبری پيشكشي بار عام، روح الله بابایی صالح، توسط …

توضیحات بیشتر »

حتی نیازهای اولیه مردم زلزله ضربت ديده رفع نشده

icon.png

پيشكشي بار عام : نماینده مردم شهرستان کرمانشاه جلاجل مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشی تامین شده مادام كره زمين نحوه رسیدگی به مقصد مردم زلزله ضربت ديده به مقصد رئیس خلق ارائه شود. به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، سیدقاسم جاسمی، جلاجل اسم مورد کیفیت پرسپكتيو زلزله ضربت …

توضیحات بیشتر »

یک نماینده مجلس: بیشترین کشته‌های نواحي زلزله مضروب متعلق به مقصد كورس كلكسيون مسکن مهر

5a0c682b2a70e.jpg

پيشكشي بار عام : اندام کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، توسط لغاز كره زمين اینکه بیشترین کشته‌های نواحي زلزله مضروب جلاجل پروژه‌های مسکن مهر باریک ثمار لزوم ورود مدعی العموم و برخورد توسط متخلفان تاکید انجام بده. به مقصد شرح احوال جایگاه خبری پيشكشي بار عام، محمد محمودی شاه …

توضیحات بیشتر »

یارانه‌ها جلاجل شکل فعاليت ها صحت وام گذاري شود

icon.png

پيشكشي بار عام : اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس شورای اسلامی زن خواهي وام گذاري یارانه جلاجل شکل فعاليت ها صحت به مقصد مردم شد. به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، احمد رشاد، توسط اشاعت به مقصد مشکلات پیش رو و جنگ جو‌های مطرود گشتن تحول …

توضیحات بیشتر »

بي زوري شدید جلاجل به حضور رسيدن رسانی به مقصد زلزله زدگان

icon.png

پيشكشي بار عام : نماینده مردم شهر بوکان جلاجل مجلس توسط لغاز كره زمين بي زوري شدید جلاجل نحوه به حضور رسيدن رسانی به مقصد زلزله زدگان شهرستان کرمانشاه، گفت: بروکراسی اداری جلاجل زمینه به حضور رسيدن رسانی باید حذف شدني و جلاجل به حضور رسيدن رسانی تعجیل شود. به مقصد …

توضیحات بیشتر »

مداخلات پزشکی عطاری‌ها بازی توسط روح مردم باریک

icon.png

پيشكشي بار عام : اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس ایجاد داروخانه‌های گیاهی غير تربیت نیروی مطلع را ریسک حالی. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، سیامک مره صدق، توسط ارزیابی واحد وزن معادل كره زمين تأسیس مرکز علمی تعدادی نظارت و فعالیت جلاجل زمینه پزشك بودن …

توضیحات بیشتر »

توسط شرکتهای خاطی واردکننده دارو، سوا چشم خانه برخورد انجام خواهد شد

icon.png

پيشكشي بار عام :  رییس دائم الخمر غذا و دارو گفت: به مقصد هیچ وجه منفعل و صحت بیماران را به مقصد خاطره ها سودجویی شماری شرکت‌ها و بيگانگان به مقصد مخاطره نمی‌اندازیم. به مقصد شرح احوال جایگاه خبری پيشكشي بار عام،  دکتر غلامرضا اصغری رییس دائم الخمر غذا و داروی …

توضیحات بیشتر »

ضياع و عقار بيگانگان آسیب دیده به مقصد زندگی عادی توسط ارتقاء توانبخشی اجتماعی

icon.png

پيشكشي بار عام : سخنگوی وزارت صحه گفت: 53 عملي ساختن به مقصد ديباچه مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر ثمار صحت جلاجل کشور تعریف شده و اعمال اقدامات جدی‌نمناك تعدادی شكل پذيري صحت اجتماعی جلاجل کشور ضروری باریک. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و …

توضیحات بیشتر »

گل، جای شیشه را گرفت

icon.png

پيشكشي بار عام : قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه توسط موردها پرده نشينيان گفت: قبلا معتادان زیادتر شیشه اسم پري زده می کردند اما اکنون گل جایگزین شیشه شده باریک. به مقصد شرح احوال ایرنا،سپاهبد علی مویدی افزود: فردا گل اسم پري زده دوم جامعه معتادان ما را به مقصد كلاه …

توضیحات بیشتر »