خانه / 2017 / نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

مضرت کاهش وزن در عوض مبتلایان به مقصد پارکینسون

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : نتایج یک تحقیق اثر داغ می‌دهد مبتلایان به مقصد بیماری پارکینسون که کاهش وزن دارند زیادتر جلاجل اعراضگر ستردگي عقلی هستند. به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این بررسی وارد به ذهن باریک کاهش وزن جلاجل مبتلایان به مقصد پارکینسون آنان را جلاجل اعراضگر ستردگي عقلی …

توضیحات بیشتر »

اجتماع ترین راهنمای تغذیه ای در عوض بیماران اچ آی اوی واحد وزن معادل!

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : تغذیه جلاجل بیماران اچ آی اوی واحد وزن معادل اهمیت خصوصی ای دارد. بدن این بیماران به مقصد دلیل اسم پري زده داروها و روند بیماری، دستخوش مشکلاتی كره زمين قبیل کاهش شدید وزن، باآزرم، لينت مزاج و … می شود. لیپودیستروفی یا سندرم توزیع چربی …

توضیحات بیشتر »

یک ماه روزه شکر بگیرید!

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام :توسط کاهش شکر جلاجل رژیم غذایی كلاه خود اضافه وزن كلاه خود را برخودهموار كردن حدی کمتر کنید، عاطل بهتری را هیبت کنید و به مقصد علاوه زیباتر شوید. به مقصد شرح احوال جایگاه خبری پيشكشي بار عام و به مقصد حمل كره زمين cnn، کاهش …

توضیحات بیشتر »

اجرای مدل غربالگری دیابت تعدادی 56 هزار شهرنشين تهرانی

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : مدیر کل سازمان صحت شهرداری شهر تهران كره زمين اجرای مدل غربالگری دیابت تعدادی 56 مادام 60 هزار شهرنشين تهرانی، همزمان توسط دوال جهانی دیابت، نبا داد. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، افزود: امسال 354 کانون دیابت جلاجل مساحت گرفتن برزن ها …

توضیحات بیشتر »

برابری قيمت ریالی ۱۰ درصد داروی وارداتی توسط ۹۰ درصد داروی تولیدی

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس تاکید انجام بده: قيمت ریالی ۱۰ درصد داروی وارداتی توسط ۹۰ درصد داروی تولیدی برابری می‌کند. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، محمد نعیم امینی‌فرد، توسط تبیین اینکه زیاد كره زمين 90 درصد اقلام دارویی اشکال …

توضیحات بیشتر »

شهرداری به مقصد مشکل تغییرکاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي ورود کند

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : اندام مجمع نمایندگان شهر تهران كره زمين شهرداری شهر تهران بايسته انجام بده به مقصد مشکل تغییر کاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي ورود و این معضل را مدیریت کند. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، سهیلا جلودارزاده، جلاجل باروح حاکی یکی كره …

توضیحات بیشتر »

توقف مجلس كره زمين شهرداری و استانداری شهر تهران تعدادی پايدار‌سازی بیمارستان‌ها

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : رئیس کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس گفت: استانداری و شهرداری باید تعدادی پايدار‌سازی بیمارستان‌ها واصل عمل شوند. به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، علی نوبخت، جلاجل باروح اظهارنظرهایی مبنی ثمار گروهي آمادگی واجب شده تعدادی امدادرسانی جلاجل شهر تهران جلاجل پی رويداد …

توضیحات بیشتر »

مجلس، پیگیر چرایی گروهي تشکیل صندوق حق علاج بخش کارگران كره زمين صیانت وزارت نازپروردگي

icon.png

[ad_1] پيشكشي بار عام : نایب رییس کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس، توسط تبیین اینکه گروهي تشکیل صندوق واریز حق علاج بخش کارگران پیگیری انجام خواهد شد، گفت: بی توجهی به مقصد اجرای نحو رییس خلق وزیررا جلاجل مسیر استیضاح آرامش طلب می‌دهد. به مقصد شرح احوال جایگاه خبری پيشكشي …

توضیحات بیشتر »

به چه طريق توسط کودکان درزمينه شايعه بد درستكاري کنیم

5a12a75f0da6djpeg

[ad_1] پيشكشي بار عام : هر چقدر هم که والدین و مراقبین مبارزه کنند که «چیزهای بد» را كره زمين بحرها‌ها گرد هم آمدن کنند، زندگی آنان مکررا به مقصد ميانجي شايعه و واقع بد فروسو تاثیر آرامش طلب می‌گیرد. به مقصد جای آنکه مبارزه کنیم که کودکان را كره زمين …

توضیحات بیشتر »

در عوض کنترل و علاج بخش آسم بارداری باید به مقصد چون كه نکاتی توجه انجام بده؟

5a13d200c9b0e.jpg

[ad_1] پيشكشي بار عام : باید به مقصد بیمار جلاجل زمینه علاج بخش‌های موجود و آثار آسم ثمار بارداری آموزش‌های واجب شده داده شود. پرهیز كره زمين عوامل تسریع‌کننده محیطی به مقصد خصوصی يخبندان، وافور سیگار یا قلیان و ویروس‌ها و مرحله ها اسلوب مند به مقصد مطلع مربوطه صوب بررسی …

توضیحات بیشتر »