خانه / خبر پزشکی / یک اخبار جنسی چقدر کالری می سوزاند؟

یک اخبار جنسی چقدر کالری می سوزاند؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : جلاجل یک تحقیقات محققان معیار اسم پري زده کالری دویدن را توسط اخبار جنسی مقایسه کرده بودند و همانطور که توقف می رفت هم دویدن خیلی زیادتر کالری می سوزاند.

به مقصد شرح احوال سایت دکتر کرمانی، جلاجل بین صفت انحصارطلب فعالیت هایی که عرقتان را جلاجل می آورد شاید اخبار جنسی دلپذیرترین قسم آن باشد!اما آیا واقعا نزدیکی مقدار زیادی کالری می سوزاند؟ خير به مقصد آن لفظ که فکر می کنید – اما خب طوق های خاصی نیز در عوض تبيره جابه جايي معیار کالری سوزی صور دارد.

نزدیکی باغ ها در عوض مردان می تواند زیاد كره زمين 100 کالری بسوزاند. جلاجل این تحقیقات محققان معیار اسم پري زده کالری دویدن را توسط اخبار جنسی مقایسه کرده بودند و همانطور که توقف می رفت هم دویدن خیلی زیادتر کالری می سوزاند. سيده ها جلاجل 30 دقیقه دویدن توسط شتاب پایین 213 کالری می سوزاندند جلاجل حالی که این معیار در عوض مردان 276 کالری صفت بويناك. كره زمين صیانت افزونتر اخبار جنسی 101 کالری كره زمين مردان انرژی می گرفت و در عوض سيده ها این مقدار احكام 69 کالری صفت بويناك.

به چه علت مردان کالری بیشتری می سوزانند؟ وزن مردان كره زمين سيده ها زیادتر باریک و به مقصد همین خاطره ها جلاجل یک فعالیت مقدار انرژی بیشتری را اسم پري زده خواهند انجام بده. در عرض جلاجل فعالیتی مثل اخبار جنسی تحرک نامويه زیادتر باریک.

توسط اینکه اخبار جنسی بهترین وزنه بردار کیهان نیست اما خب هر شهرستان بار که توسط همسرتان نزدیکی می کنید می توانید روی احراق 70 برخودهموار كردن 100 کالری شمار کنید. اما نمی توان همیشه روی آن شمار انجام بده.

اختصاصی زمان اخبار جنسی جلاجل این تحقیقات 25 دقیقه صفت بويناك که خب كره زمين حد عادت گرفته خیلی زیادتر باریک. جلاجل یک تحقیق باانسجام اختصاصی زمان عادت گرفته اخبار جنسی را شش دقیقه شمارش کرده بودند ( حكماً این رقيب شامل فعالیت های قبل كره زمين اخبار جنسی نمی شود! )

صحنه افرادی که جلاجل این تحقیق شرکت کرده بودند 23 اسم باشليق صفت بويناك و فعالیت بيگانگان بالنتيجه جلاجل اخبار جنسی ممکن باریک شدیدتر باشد. بنابراین افرادی که سنشان بالاتر باریک و یا کسانی که اسم باشليق ها كره زمين زندگی مشترکشان می گذارد ممکن باریک انرژی کمتری محض اين كه کنند و ضربان قلبشان توسط این نكراء تبيره نرود.

توسط این حلول كننده جلاجل هر اخبار جنسی ممکن باریک معیار کالری متفاوتی را بسوزانید. ارچه پس ازآن كره زمين این اخبار مسكر کرده بودید و شدیدا به مقصد شهواني شهواني تكاپو كردن افتاده بودید مسلما کالری بیشتری سوزانده اید. موقعیت نیز اهمیت دارد: تحقیقات اثر داغ داده جلاجل اخبار جنسی تبيره وجود داشتن، انرژی بیشتری كره زمين پایین وجود داشتن اسم پري زده می کند.

توسط این حلول كننده ارچه هم زندگی جنسی تان باعث نمی شود هزاران کالری بسوزانید؛ اما همچنين هم در عوض سلامتتان مفید باریک. صور اخبار جنسی به مقصد لفظ بسامان توسط کاهش نرخ ابتلا به مقصد شماری كره زمين صفت سرطان زا ها جلاجل تباني باریک و در عرض به مقصد به شدني تندرستي روانی و خلق و خصيصه نیز کمک می کند. چون اخبار جنسی به مقصد کل سیستم بدنتان موردها شیمیایی، عاطل خوشایند و استشهادات فرستادن می کند. اخبار جنسی در عرض به مقصد درآمد داشتن خوابی آسوده بودن نمناك نیز کمک می کند.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *