خانه / خبر پزشکی / گوشت ثور منبع خطرناک سوپرباکتری

گوشت ثور منبع خطرناک سوپرباکتری

[ad_1]

متخصصان، گوشت ثور اشکال شده جلاجل مزرعه ها را منبع خطرناکی كره زمين سوت كشيدن باکتری اعلام کردند.
پيشكشي بار عام به مقصد شيريني كره زمين شرح احوال صحت مند نیوز: بنابر حاکی متخصصان زیست‌شناسی، اولین منبع فوق‌العاده خطرناک سوت كشيدن باکتری که قادر به مقصد ایجاد بیماری همه گیر جلاجل میان مردم باریک، گوشت ثور و سایر انواع گوشتی باریک که جلاجل مزرعه ها توسط كاربرد كره زمين آنتی بیوتیک‌ها رشد می‌کند.
صور باسیلوس (باکتری) که قادر به مقصد اشکال انتروتوکسین‌ها باریک جلاجل کثیر كره زمين همال‌های گوشت ثور و طير اشکال شده جلاجل کشورمصر داغ جا داده باریک که این میکروب‌ها می‌توانند تبدیل به مقصد یک تهدید جدی در عوض تندرستي عمومی شوند.کاملیا عثمان و همکارانش كره زمين دانشگاه قاهره (کشورمصر) جلاجل این به دفعات می نویسند: آدم كردن كاربرد كره زمين آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند این باکتری‌ها را به مقصد میکروب های خطرناک تبدیل کند.
عثمان و همکارانش می‌گویند که خطرناکترین نسخه‌های این میکروب‌ها هنوز ظهور نشده باریک. ارچه آنتی بیوتیک‌ها همچنان جلاجل مقادیر زیاد باروح كاربرد آرامش طلب گیرند و استانداردهای بهداشتی اولیه که مانع نفوذ میکروب به مقصد گوشت انجام خواهد شد جلاجل مزرعه ها رعایت نشود، این باکتری‌ها می‌توانند جلاجل اسم باشليق‌های آتی رشد کنند.
به مقصد شرح احوال اسپوتنیک، گفتنی باریک جلاجل اسم باشليق های اخیر مشکل ظهور به مقصد تمثيل سوت كشيدن باکتری یا بدون شك میکروب پايدار جلاجل مواجه نزد یک یا تاچند آنتی بیوتیک، پیش روی پزشکان زیادتر و شدیدتر شده باریک که جلاجل میان ايشان عوامل عفونی شگفت و پاتوژن های رایج و خطرناکی مثل استافیلوکوک اورئوس یا پنوموکوک صور دارد. بنابراین یک مضرت واقعی صور دارد که تمامی آنتی بیوتیک‌ها اثربخشی كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند و علم پزشکی به مقصد هزل گويي‌های تاریک كلاه خود بازگردد.
 
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *