خانه / خبر پزشکی / به چه طريق مسمومیت تازهکار كره زمين مار گزیدگی را کنترل کنیم؟

به چه طريق مسمومیت تازهکار كره زمين مار گزیدگی را کنترل کنیم؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : شایع‌ترین گزیدگی‌ها عبارتند كره زمين: 1) مارگزیدگی 2) كژدم گزیدگی three) حیوان گزیدگی و four) گزش حشرات همسايگي زنبورعسل، … .

اوباشيگري باید بیمار را آرامش جو انجام بده و كره زمين حرکات زیاد كره زمين حد او گریز نمود و اندام مقام گزیدگی مار را بی حرکت و هم مساحت گيري یا کمی پایین‌نمناك كره زمين مساحت گيري فواد نگه داشت. قفل كردن یک نوار محکم و عريض سازي، تاچند كليك بالاتر كره زمين مقام گزیدگی مار بویژه ارچه مقام گزیدگی جلاجل دستگاه بافندگي‌ها یا پاها باشد، قفل كردن نوار نباید چندانكه مضبوط باشد که جریان آب خون اندام را مختل کند. ارچه ورم باعث مضبوط كشته شدن نوار شد آنرا همچنين کنید و كره زمين محلی بالاتر ببندید. هر 10 مادام 15 دقیقه به مقصد اختصاصی یک دقیقه نوار را همچنين کرده و دوباره ببندید، این کار باید مادام زمان فراهم آورنده كشته شدن ترياك گون آدم كردن یابد.


جلاجل مارگزیدگی باید كره زمين داغ وزیر ها اندام توسط پيمان داغ یا یخ خودداری انجام بده و هر چون كه سریعتر فرد مار گزیده را به مقصد اورژانس بیمارستان نقل مكان کنید و زمان را توسط مبارزه در عوض کشتن و یا خوگرفتن مار كره زمين دستگاه بافندگي ندهید. ارچه طی 5 مادام 7 اسم باشليق اخیر مصدوم مارگزیده، واکسن کزاز تزریق نکرده باریک به مقصد پزشک داده ها دهید.


جلاجل باروح نیش زنبور عسل، برداشتن سریع نیش كره زمين روی زخم، صوب گریز كره زمين ورود زیادتر سم به مقصد زخم ضروری باریک. ارچه فرد زنبورگزیده مشکل تنفسی داشت و یا تورم شدید و سریع جلاجل مقام گزش جلي انجام بده، باید به مقصد پزشک مرحله ها نماید.


نگهداری حیوانات خانگی باعث گرد آمدن زیادتر حشرات انجام خواهد شد بنابراین واجب شده باریک نگهداری حیوانات اهلی توأم توسط رعایت صحه باشد. هم چنین كره زمين پوشیدن لباس‌هایی توسط رنگ شيوا و كاربرد كره زمين عطرهای تُند جلاجل مناطقی که حشرات زیادی صور دارد مستثناً خودداری کنید؛ به دلیل اینکه صفت انحصارطلب این ميراث ها باعث جذب زنبورها انجام خواهد شد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *