خانه / خبر پزشکی / اسم ابله جلاجل پاییز و شتا دستخوش کمبود ویتامین D نشویم؟

اسم ابله جلاجل پاییز و شتا دستخوش کمبود ویتامین D نشویم؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : توسط کوتاه‌نمناك كشته شدن روزها جلاجل فصل پاییز بيگانگان مجال مهلت کمتری تعدادی محضر جلاجل فضاهای همچنين و تامین ویتامین D باروح نیاز بدنشان دارند.

به مقصد شرح احوال ایسنا؛ ویتامین D یک ویتامین بومي جلاجل چربی باریک که عمدتا كره زمين طریق مراوده پوسه توسط شعشعه خورشید جلاجل بدن اشکال انجام خواهد شد و تعدادی جذب موردها معدنی ضروری كره زمين يكباره کلسیم و فسفر مفید باریک اما تامین آن جلاجل فصل پاییز و شتا که روزها کوتاه‌نمناك و تاریک‌نمناك می‌شوند اندکی مشکل‌عود باریک.

منبع اصلی تامین ویتامین D باروح نیاز بدن شعشعه خورشید باریک که جلاجل مراوده پوسه توسط هور جلاجل بدن ساخته انجام خواهد شد. ویتامین D به مقصد جذب کلسیم و فسفر کمک می‌کند، موجب استحکام عظم‌ها انجام خواهد شد، عملکرد مغز را تقویت می‌کند و معیار التهاب را کاهش می‌دهد.

گروهي تامین ویتامین D باروح نیاز بدن به مقصد کمبودهایی كره زمين قبیل نرمی عظم جلاجل کودکان و بزرگسالان كشيده شده انجام خواهد شد. افزونتر علائم کمبود ویتامین D كلاه خود را به مقصد شکل مشکلات رایج جسمی كره زمين قبیل سعال‌های مداوم، سرماخوردگی، خستگی، سستی عظم‌هان و كره زمين بین رفتن صحت دندانه دندانه‌ها اثر داغ می‌دهد.

به مقصد شرح احوال نشريات ادواري ایندیپندنت، به مقصد این ترتیب پزشکان به مقصد بيگانگان توصیه می‌کنند جلاجل صورتیکه جلاجل فصل‌های داغ و روزهای ابریِ اسم باشليق نمی‌توانند معیار ویتامین D باروح نیاز بدن را كره زمين طریق شعشعه خورشید تامین کنند می‌توانند تعدادی جاي دنج آن كره زمين مناجاتگري كردن اصلی خوراکی حاوی این ویتامین اسم پري زده کنند که مهمترین ايشان شامل ماهی، غلات کامل، پيمان پرتقال، گوشت قرمز، پنیر، زرده تخمچه طير و نیز غذاهای غنی شده توسط این ویتامین باریک.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *