خانه / خبر پزشکی / ازچه نباید توسط کفش واصل خانه محقر شد؟

ازچه نباید توسط کفش واصل خانه محقر شد؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : دلایلی صور دارد که اثر داغ می‎دهد به مقصد هیچ وجه نباید توسط کفش واصل خانه محقر شد. شما هم ارچه این باروح را نشانه توسط کلاس وجود داشتن می‌دانید زودتر شهر ترک کنید.

به مقصد شرح احوال سایت ضرب ديده، «این فهمید که مرغوبيت باریک جلاجل محیط خانه محقر توسط کفش بیرون كره زمين خانه محقر راه نرویم، عربي زبان نیست. كره زمين زمان‎های ماضي این فهمید به مقصد زیادتر مردم گوشزد شده و جلاجل فرهنگ ایرانی‌ها کمتر خانواده‌ها توسط کفش واصل خانه محقر می‎شوند اما تحقیقات اخیر اثر داغ داده ورود به مقصد ارج داشتن توسط کفش بیرون مضراتی فراتر كره زمين کثیف كشته شدن کف خانه محقر دارد. جلاجل زیر به مقصد شماری كره زمين این مضار اشارت می‎کنیم:


جذب باکتری‌ها

سيني تحقیقات کف هر کفش زیاد كره زمين ۴۰۰ هزار باکتری زيانمند شدن تعدادی سلامتی بشقاب صور دارد. این باکتری‌ها آن قدر کوچک هستند که شاید حتی کف کفش دیده نشوند.


جذب زهرها توسط کفش‌ها

ارچه روی فريز راه رفته باشید، کود مخصوص فريز و انواع سمومی که به مقصد درخت‌ها مضروب شده و روی فريز و زمین ریخته به مقصد کفش شما نقل مكان می‌‌شود. این موردها شیمیایی تعدادی سلامتی بسیار زيانمند شدن هستند.


آسیب نواختن به مقصد کفپوش خانه محقر

فشاری که پاشنه کفش هنگام قدم برداشتن به مقصد زمین واصل می‎کند، تعدادی آسیب نواختن به مقصد کفپوش و مخصوصا كره زمين بین جابه جايي رنگ آن شدیدا زیاد باریک. پوشیدن کفش جلاجل خانه محقر باعث بدتر كشته شدن ظهور کف خانه محقر می‎شود.


صرفه‎جویی جلاجل زمان

این باروح کمتر نیاز به مقصد تحقیق دارد. وقتی کفشتان را بیرون كره زمين خانه محقر دربیاورید، مطمئنا داخل خانه محقر دیرتر کثیف می‌‌شود و تمیز وزیر ها آن کار جنون مردم آزاري‎ای باریک. جلاجل غیر این لفظ مستثنا كره زمين تمیز وزیر ها باید زمانی را هم محض اين كه ايمن سازي عفونی وزیر ها کف خانه محقر کنید.


توصیه

ارچه متحد شدن دارید جلاجل خانه محقر کفش به مقصد پايين آمدن داشته باشید و كره زمين زهرآلود شدن خانه محقر و ابتلا به مقصد بیماری هم می‎ترسید توصیه متخصصان صحه به مقصد شما این باریک که کفش داخل خانه محقر داشته باشید و به مقصد محض ورود به مقصد خانه محقر کفش بیرون و داخل خانه محقر را بديل کنید. توسط این کار هم کف پای شما توسط زمین تماسی ثابت نمی‎کند (اتفاقی که خیلی‌‎ها آن را متحد شدن ندارند) و هم خانه محقر آلوده نمی‎شود.

ایضاً این کار باعث می‎شود كره زمين سرمای شتا هم جلاجل امانت نگهدار باشید. پشت بام مرغوبيت باریک خودتان جلاجل خانه محقر کفش نپوشید و ارچه مهمانی قصد ورود به مقصد خانه محقر توسط کفش را داشت بخواهید کفشش را توسط کفش راحتی داخل خانه محقر تعویض کنند.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *