خانه / خبر پزشکی / پیش بینی صحنه فواد توسط ماشین شمار تندرستي

پیش بینی صحنه فواد توسط ماشین شمار تندرستي

[ad_1]

محققان کانادایی موفق به مقصد توسعه یک ماشین شمار تندرستي آنلاین شده بضع که قادر به مقصد پیش بینی بیماری های قلبی و تخمین صحنه فواد باریک.
 پيشكشي بار عام به مقصد شيريني كره زمين شرح احوال صحت مند نیوز:محققان تعدادی توسعه این رقيق افزار كره زمين رویکرد کلان داده (huge information) كاربرد کردند که بین اسم باشليق های 2001 برخودهموار كردن 2007 میلادی كره زمين 104 هزار و 219 شهرنشين کانادایی جمهور آوری شده صفت بويناك و شامل مفروضات پيوسته كاري به مقصد بستری كشته شدن و آمار اجمال و میر صفت بويناك.عاريت ثمار ازاصل آن رقيق افزاری اشکال شد که مثل یک ماشین شمار تندرستي عمل می کند و بيگانگان می توانند توسط واصل وزیر ها داده های باروح نگاه خشم آلود، احيانا جلي بیماری های قلبی را طی پنج اسم باشليق آینده پیش بینی کنند. ایضاً امکان تخمین صحنه فواد نیز توسط این رقيق افزار آنلاین صور دارد.
پیش بینی این ماشین شمار ثمار ازاصل اطلاعاتی كره زمين قبیل صحنه، اسم پري زده دخانیات، رژیم غذایی، تراكم آب خون، معیار فعالیت بدنی، نسمت، استرس، عاطل علاقه، کیفیت نهوض، نسمت، کیفیت اقتصادی، تحصیلات، تراكم آب خون و دیابت باریک.
ماشین شمار تندرستي جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل کشورکانادا دايگي كاربرد باریک و پشت بام كره زمين بررسی مفروضات جلاجل کشورهای افزونتر نیز می تواند باروح كاربرد آرامش طلب گیرد.بیماری های قلبی عروقی مهمترین عملي ساختن اجمال و میر جلاجل سراسر دنیاست که به مقصد راحتی توسط تغییر شیوه زندگی دايگي اجتناب باریک. 
اکثر بیماران قلبی كره زمين پیمان كلاه خود اطلاعی ندارند و ثمار ازاصل یک رویداد پزشکی كره زمين پیمان كلاه خود آگاه كردن می شوند.
 
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *