خانه / خبر پزشکی / پیامدهای روانیِ رسيدگي زودرس جلاجل دختران

پیامدهای روانیِ رسيدگي زودرس جلاجل دختران

[ad_1]

پيشكشي بار عام : متخصصان علوم پزشکی جلاجل آمریکا تاکید دارند که رسيدگي زودرس جلاجل دختران می‌تواند ثمار تندرستي سيركننده آنان تاثیر منفی داشته باشد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این بررسی وارد به ذهن‌ باریک: دخترانی که پیش كره زمين موعد و جلاجل قريب صحنه هفت سالگی توسط پدیده رسيدگي زودرس مواجه می‌شوند، زیادتر احيانا دارد گريبانگير افسردگی و رفتارهای غیراجتماعی شود.

متخصصان آمریکایی تقریر داشتند: دختربچه‌هایی که زودتر كره زمين همسالان كلاه خود واصل محب تآميز رسيدگي می‌شوند جلاجل دوران نوجوانی زیادتر به مقصد دیدگاه سيركننده‌شناختی آسیب‌پذیر هستند. در عرض احيانا جلي علائم افسردگی و رفتارهای غیر اجتماعی جلاجل این دختران نسبت به مقصد افزونتر همسالان ايشان زیادتر باریک.

سرخرگ زودهنگام دورودورنگ قاعدگی یکی كره زمين نشانه‌های رسيدگي زودرس باریک.

به مقصد شرح احوال هلث دی نیوز، به مقصد صفت منسوب به طوس کلی علت رسيدگي زودرس جلاجل دختران مشخص نیست و طوق تایید شده‌ای نیز تعدادی گریز كره زمين رسيدگي زودهنگام صور ندارد. هر تا چه وقت شماری بررسی‌ها حاکی كره زمين آن باریک که چاقی یا جا گرفتن جلاجل اعراض كننده موردها شیمیایی مختل کننده غدد باطني ریز می‌تواند جلاجل این زمینه وعاء داشته باشد.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *