خانه / خبر پزشکی / وزن ایده خاندان ها كره زمين ابتلا به مقصد آرتروز پیشگیری می کند

وزن ایده خاندان ها كره زمين ابتلا به مقصد آرتروز پیشگیری می کند

[ad_1]

 پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال خبرنگار مهر، سید محمدجواد مرتضوی دوال دوشنبه جلاجل جابجایی بیست و ششمین کنگره سالیانه تين ارتوپدی کشورایران جلاجل مقام مهمانخانه المپیک شهرستان تهران، تقریر داشت: محافظت كره زمين زانو كره زمين طریق تقویت عضلات جهات زانو امکان‌پذیر بوده که جنون مردم آزاري‌ترین راه جلاجل این زمینه پیاده‌روی باغ ها یک ساعته جلاجل درافتادن دوال باریک.
این فوق مهارت جراحی زانو و تشت، افزود: تغذیه و وزن جلاجل محب تآميز بعدی موردتوجه بوده و نباید به مقصد هیچ ديباچه بيگانگان كلاه خود را كره زمين غذاهای حاوی کلسیم محروم کنند. ایضاً توجه داشت که اکثر بيگانگان به مقصد خصوصی زنان نیاز به مقصد اسم پري زده مکمل کلسیم و ویتامین دی بوده و باید این اسم مكلف را موردتوجه آرامش طلب دهند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران آدم كردن داد: آرتروز زانو به مقصد دلیل تخریب مفصل زانو به مقصد رويداد می‌پیوندد که علل مختلفی مثل ضربه، بوي بد، رماتیسم، سبک زندگی ناسالم و چاقی كره زمين این يكباره‌ باریک.
اوی آدم كردن داد: جلاجل هنگام آرتروز غضروف بین كورس كله دار عظم كره زمين بین رفته و حرکت زانو دردناک انجام خواهد شد که پیشگیری نخستین مشي در عوض مقابله توسط این بیماری بوده و پشت بام كره زمين آن تشخیص به مقصد وقت گذراني دربردارنده اهمیت باریک. ایضاً نرمش، اسم پري زده کلسیم و ویتامین دی جلاجل این زمینه توصیه انجام خواهد شد.
مرتضوی جلاجل تباني توسط فهمید آمبولی، افزود: این اسم مكلف مستثنا كشته شدن تکه‌ای كره زمين لخته آب خون و ناموس پرستي و حرکت آن به مقصد سمت ریه بوده که بااستعداد‌ترین علت آن بی‌تحرکی در عوض مدتی طولانی همچون مسافرت‌های هوایی و یا زمینی طولانی باریک.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران، گفت: بیماران گريبانگير شکستگی که اختصاصی طولانی تحرک نداشته باشند و ثمار روی سريره یا زمین باشند، ایضاً جراحی تعویض مفصل زانو ریسک ابتلا به مقصد آمبولی را افزایش می‌دهد که جلاجل همه این ميراث ها می‌توان كره زمين طریق پیشگیری صوب مقابله توسط مشکل نهی انجام بده.
[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *