خانه / خبر پزشکی / نیترات موجود جلاجل سوسیس و کالباس كشيده شده به مقصد نوعی بیماری روانی می شود

نیترات موجود جلاجل سوسیس و کالباس كشيده شده به مقصد نوعی بیماری روانی می شود

[ad_1]

پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين شرح احوال وقت نما 24-یافته‌های محققان دانشگاه پزشکی روح‌هاپکینگز آمریکا داغ جا می‌دهد نیترات (هيئت موجود جلاجل گوشت های فراوری شده) می‌تواند كشيده شده به مقصد نوعی بیماری روانی به مقصد غيرماذون «شیدایی» شود.
 ایرنا نوشت:افرادی که به مقصد دلیل یک دورودورنگ شدید بیماری بستری‌شده‌بضع، سه مواجه نزد زیادتر كره زمين افرادی که پيشينه‌ای جدی كره زمين هر قسم نابساماني روانی نداشته‌بضع گوشت‌های فراوری‌شده حاوی نیترات اسم پري زده کرده‌بضع.
اسم بزرگواري این شرح احوال، آزمایش روی همال‌های حیوانی نیز داغ جا داد احكام تاچند هفته پس ازآن كره زمين اسم پري زده موردها حاوی نیترات، این همال‌ها علائم بیشتری كره زمين بیماری شیدایی ازجمله زیاد فعالی را دارند.
عوامل ژنتیکی و محیطی توسط بیماری شیدایی مرتبط باریک بااین‌حلول كننده نتوانسته‌بضع دلیل اصلی ابتلا به مقصد بیماری را عقبنشینی دهند و محققان به مقصد‌نكراء به مقصد كنار زدن عوامل محیطی مثل رژیم غذایی هستند که درشدت و کاهش آن وعاء دارد.
رابرت یالکین(Robert Yolken) پزشک و استاد دانشگاه روح هاپکینز و ثابت شدن ارشد این مطالعه می‌گوید: تحقیقات آتی می‌تواند كشيده شده به مقصد دستگاه بافندگي یافتن به مقصد رژیم‌هایی شود که نكراء دورودورنگ‌های بیماری را جلاجل بيگانگان مبتلابه آن و بیماری دوقطبی کاهش دهد.
بیماری شیدایی که توسط علائمی همچون بی‌خوابی، زیاد فعالی و عاطل سرخوشی شناسایی انجام خواهد شد، توسط افزایش انرژی و سرخوشی جلاجل فرد هم مقام هم پياله باریک و تاچند هفته به مقصد درافتادن می‌انجامد و حسب معمولً جلاجل بيگانگان مبتلابه نابساماني دوقطبی مشاهده انجام خواهد شد اما احيانا دارد جلاجل بيگانگان مبتلابه شیزوفرنی نیز دیده شود.
كيفيات شیدایی می‌تواند باعث رفتارهای مخاطره‌آمیز ازجمله توهم شدید جلاجل بيگانگان شود، به مقصد این دلیل بیشمار كره زمين بیمارانی که قسم شدیدی كره زمين آن را جلي می‌دهند جلاجل بیمارستان بستری می‌شوند.
یالکین و همکارانش جلاجل بازه‌ زمانی 2007 مادام 2017، مطالعه پیوسته‌ای را اعمال داده و داده‌های مرتبط توسط صحت و صحه، رژیم غذایی و خصوصیات خواهد شد شناختی یک هزار و 101 نفر بيگانگان 18 مادام 65 اسم باشليق مبتلابه اختلالات سيركننده‌شناختی و بيگانگان صفت پير را گردآورده و واپسین کرده‌بضع.
نزدیک به مقصد 55 درصد مشارکت‌کنندگان جلاجل این مطرود گشتن نسا، 55 درصد كره زمين نسمت قفقازی و 36 درصد بيگانگان رنگین‌پوسه بودند.
بيگانگان مبتلابه اختلالات روانی كره زمين میان بیمارانی گلچين شدند که جلاجل بیمارستان «شپرد پرد» جلاجل بالتیمور آمریکا دورودورنگ‌های درمانی را طی می‌کردند. بيگانگان صفت پير جلاجل این مطالعه نیز توسط كاربرد كره زمين اعلام فراخوان جلاجل دانشگاه‌ها و تأسیسات بهداشتی و درمانی محلی برگزیده‌شده‌بضع.
تحقیق جلاجل باروح سرگذشتها آن‌ها جلاجل اسم باشليق‌های 2007 مادام 2017 داغ جا داد افرادی که به مقصد دلیل بیماری شیدایی بستری‌شده‌بضع، به مقصد‌صفت منسوب به طوس تقریبی سه و نیم مواجه نزد زیادتر كره زمين بيگانگان غير پيشينه نابساماني روانی گوشت فراوری‌شده اسم پري زده کرده‌بضع.
یالکین می‌گوید: ما رژیم‌های غذایی متفاوتی را بررسی کردیم و گوشت‌های فراوری‌شده به مقصد‌صفت منسوب به طوس خاص تأثیر مشخصی داشت. نیترات كره زمين اختصاصی‌ها پیش جلاجل گوشت‌های فراوری‌شده كاربرد‌شده و تحقیقات داغ جا داده ایضاً توسط ابتلا به مقصد بعضی صفت سرطان زا‌ها و بیماری‌های مغزی و روانی مرتبط باریک.
یافته‌های این تحقیق جلاجل نشریه روانشناسی مولکولی نیز به مقصد‌تفصیل منتشرشده باریک.
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *