خانه / خبر پزشکی / نشانه های پیرگوشی

نشانه های پیرگوشی

[ad_1]

“پیر گوشی” یکی كره زمين بیماری‌های ريشه دار سالمندی باریک که موجب کاهش شنوایی آن‌ها انجام خواهد شد. این کاهش شنوایی ثمار کیفیت زندگی سالمندان تاثیر گذاشته و كره زمين توانایی‌های آن‌ها می‌کاهد.

 پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين گفت و گوی دکتر ابراهیم رزم‌پايين آمدن – نایب رییس تين راینولوژی کشورایران  توسط ایسنا، توسط تبیین اینکه مردان زیادتر كره زمين زنان دستخوش “پیرگوشی” می‌شوند، گفت: “پیرگوشی” یک افت شنوایی تدریجی باریک که توسط افزایش صحنه هم آوازي می‌افتد و جلاجل واقع یک قسم عادت گرفته كره زمين ناچیز شنوایی حسی عصبی (نوعی نابساماني شنوایی که به مقصد كنار زدن نابساماني جلاجل حلزون یا عصب شنوایی رخ می‌دهد) بوده که كشيده شده به مقصد نابساماني شنوایی دائم انجام خواهد شد و اكثراً مردم به مقصد صور آن آگاه كردن نیستند. افت شنوایی حسب معمول دوطرفه باریک و ممکن باریک توسط وز وز جلاجل یک یا كورس گوش هم مقام هم پياله باشد.

عوامل خطرساز ابتلا به مقصد پیری گوش

اوی درزمينه عوامل خطرساز ابتلا به مقصد “پیرگوشی” گفت: جا گرفتن جلاجل اعراض كننده كله دار و شرفه (صدای ناخواسته مثل صدای پيل مرغ خودروها) یکی كره زمين دلایل “پیرگوشی” باریک. افرادی که اسم باشليق‌ها جلاجل اعراض كننده كله دار و شرفه آرامش طلب می‌گیرند حسب معمول دستخوش “پیرگوشی” می‌شوند. افزایش صحنه، فوق رفتن تراكم آب خون، استرس زیاد، اسم پري زده شماری داروها و حتی عوامل ارثی كره زمين افزونتر عوامل ابتلا به مقصد “پیرگوشی” هستند.

نشانه‌های پیرگوشی

این مطلع گوش، گلوله خمير و بینی توسط تبیین اینکه “پیرگوشی” نشانه‌هایی دارد، گفت: یکی كره زمين این نشانه‌ها دشواری جلاجل تشخیص اصوات باریک. ایضاً جلاجل بيگانگان پیرگوش فهم مکالمات مشکل باریک، به مقصد اسم مورد زمانی که درخت سرو صدای زمینه‌ای نیز صور دارد. یکی افزونتر كره زمين این نشانه‌ها ممکن باریک سرگیجه باشد. بيگانگان مبتلا به مقصد “پیرگوشی” حسب معمول ديباچه می‌کنند که كلامي را می‌شنوند، اما جلاجل فهمیدن آن مشکل دارند. این نشانه‌ها می‌توانند توانایی‌های فرد را کاهش دهند و روی کیفیت زندگی اوی تاثیر بگذارند. ایضاً بيگانگان پیرگوش صدای مردها را مرغوبيت كره زمين زنان می‌شنوند.
اوی جلاجل آدم كردن گفت: تحقیقات اخیر جلاجل کشورایران اثر داغ می‌دهد که “پیرگوشی” نسبت به مقصد ماضي توسط شتاب زیادتر و جلاجل سنین کمتری هم آوازي می‌افتد و این جلاجل حالی باریک که میلیون‌ها نفر كره زمين مردم به مقصد افت شنوایشان اهمیت نمی‌دهند. چون كه بستان ها دلیل افسردگی، انزوا، هراس، بيم و عصبانیت ايشان برخاسته كره زمين همین مشکل باشد. بنابراین ارچه عاطل ناچیز شنوایی می‌کنید مرغوبيت باریک تعدادی ارزیابی معیار افت شنوایی‌تان به مقصد یک اودیولوژیست مرحله ها کنید.
رزم‌پايين آمدن جلاجل پایان درزمينه راه‌های علاج بخش “پیر گوشی” گفت: مفیدترین کاری که یک شنوایی‌شناس می‌تواند تعدادی بيگانگان توسط مشکل “پیرگوشی” اعمال دهد، تجویز سمعک‌ها و دستور كار‌های توانبخشی باریک. كره زمين يكباره دستور كار‌های توانبخشی تعدادی این بيگانگان مشاورت، تجویز سمعک، تجویز وسایل کمک شنیداری و زبري‌های افزایش تباني باریک. دستور كار‌های توانبخشی موجر برقراری تباني مرغوبيت و جلاجل نهایت بالابردن کیفیت زندگی تعدادی بيگانگان مبتلا به مقصد “پیرگوشی” انجام خواهد شد .

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *