خانه / خبر پزشکی / مقیاس رويارويي كردن باروح نیاز توسط توجه به مقصد صحنه

مقیاس رويارويي كردن باروح نیاز توسط توجه به مقصد صحنه

[ad_1]

یک نوجوان به مقصد اندازه یک نوزاد احتیاج به مقصد رويارويي كردن ندارد اما باید زیادتر كره زمين یک بزرگسال بخوابد.
پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين شرح احوال افکار نیوز: یک نوجوان به مقصد اندازه یک نوزاد احتیاج به مقصد رويارويي كردن ندارد اما باید زیادتر كره زمين یک بزرگسال بخوابد.پشت بام این سوال مطرح می شود که هرکس توسط توجه به مقصد صحنه به مقصد چون كه مقدار رويارويي كردن احتیاج دارد؟بنیاد ملی رويارويي كردن آمریکا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ مطلبی را منتشر انجام بده که جلاجل آن مقدار رويارويي كردنباروح نیاز هر فرد توسط توجه به مقصد صحنه توصیه شده باریک.
توصیه های رويارويي كردن باروح نیاز به مقصد این ترتیب باریک:
نوزاد عربي زبان مدير اماكن متبركه شده بین چهارده مادام هفده ساق دست
نوزاد تا چه وقت ماهه بین دوازده مادام پانزده ساق دست
برنار شدن بین ده مادام سیزده ساق دست
کودک بین خير مادام یازده ساق دست
نوجوان بین هشت مادام ده ساق دست
بالنتيجه بین هفت مادام خير ساق دست
بزرگسال بین هفت مادام خير ساق دست
سالمند بین هفت مادام هشت ساق دست
پوشيدگي باید توجه داشت که جلاجل باروح اندازه رويارويي كردن باروح نیاز نمی توان یک استاندارد در عوض توزين ارائه داد. توسط اینکه به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بزرگسالان هشت ساق دست می خوابند اما شماری توسط توجه به مقصد نیاز بدنشان شش ساق دست و شماری افزونتر خير مادام ده ساق دست می خوابند.
کارشناسان توصیه می کنند در عوض اینکه مقیاس ساق دست باروح نیاز بدنتان را دریابید، بهترین راه اندازه گیری مقیاس ميانه رويارويي كردن شما جلاجل درافتادن یک هفته غير مرتبط بودن محدودیت کاری یا دستور كار خانوادگی باریک. به مقصد ديباچه مثال جلاجل چهارمین هفته تعطیلات، مقیاس رويارويي كردن هر ليمو كلاه خود را غير اینکه توسط ساق دست كره زمين رويارويي كردن بیدار شوید را یادداشت کنید و جلاجل پایان هفته مقیاس ميانه آن را شمار کنید. این ساق دست رويارويي كردن باروح نیاز بدن شما باریک.
بزرگسالان توسط این آزمایش درمی یابند که حسب معمول کمتر كره زمين مقیاس باروح نیاز بدن كندو می خوابند.
سيني داده های بنیاد رويارويي كردن ملی کشورفرانسه، ۲۹ درصد كره زمين فرانسویان جلاجل درافتادن هفته کمتر كره زمين هفت ساق دست و روزهای آخركار هفته، هفت ساق دست و پنجاه دقیقه می خوابند. افزایش پنجاه دقیقه ای به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه در عوض جاي دنج اندک خوابی جلاجل درافتادن هفته باریک اما به مقصد كلام محققان، اندک خوابی را توسط كورس ليمو زیادتر خوابیدن نمی توان جاي دنج انجام بده.
 
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *