خانه / خبر پزشکی / اسم پري زده يوميه آسپرین می تواند خطرناک باشد

اسم پري زده يوميه آسپرین می تواند خطرناک باشد

[ad_1]

افرادی که پیش كره زمين این گريبانگير هجوم بردن قلبی نشده‌بضع و كره زمين آسپرین هم كاربرد نمی‌کنند، احيانا برخورداری بیشتری كره زمين حيات تازه يافتن طولانی دارند.
پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين شرح احوال شهر تهران 24، پژوهش ها اخیر دانشمندان داغ جا می‌دهد اسم پري زده يوميه آسپرین که به مقصد قرص خرق عادت‌انگیز هم شهره باریک، می‌تواند غیرضروری و حتی در عوض صحت بيگانگان خطرناک باشد.
 ثمار ازاصل این پژوهش ها اسم پري زده این قرص هیچ کمکی به مقصد بيگانگان صفت پير بالای ۷۰ اسم باشليق نمی‌کند. آن‌ها ایضاً توسط مضرت افزایش چشمگیر خونریزی داخلی مقابل شدن هستند.
افرادی که پیش كره زمين این گريبانگير هجوم بردن قلبی نشده‌بضع و كره زمين آسپرین هم كاربرد نمی‌کنند، احيانا برخورداری بیشتری كره زمين حيات تازه يافتن طولانی دارند.
کارشناسان می‌گویند یافته‌هایشان داغ جا داده خیلی كره زمين بيگانگان مسن ممکن باریک به مقصد‌صفت منسوب به طوس «غیرضروری» كره زمين این دارو كاربرد کنند و این اسم مكلف «واقعاً آن ميزان برایشان مفید نخواهد صفت بويناك.»
به مقصد عقیده آن‌ها هیچ دلیلی صور ندارد که بيگانگان صفت پير در عوض پیش‌گیری كره زمين ابتلا به مقصد بیماری كره زمين آسپرین كاربرد کنند و نسبت به مقصد خطرناک وجود داشتن چنین اقدامی آگهی دادند.
اختصاصی‌ها باریک که آسپرین به مقصد ديباچه یک داروی پیشگیری به مقصد منظور کاهش مضرت لخته آب خون جلاجل بیمارانی که گريبانگير هجوم بردن قلبی یا سکته شده‌بضع، كاربرد انجام خواهد شد.
پروفسور روح مک نیل، ثابت شدن ارشد این تحقیقات كره زمين دانشگاه موناش کشوراسترالیا گفت که این یافته‌ها داغ جا می‌دهد خیلی كره زمين مردم مسن به مقصد‌لفظ کاملاً غیرضروری كره زمين این دارو كاربرد می‌کنند.
اوی آگهی داد که این نتایج شامل افرادی که گريبانگير هجوم بردن قلبی یا سکته شده‌بضع و آسپرین در عوض برترشدن كره زمين اولین بیماری‌كندو تجویز شده، نمی‌شود.
کارشناسان كره زمين مردم می‌خواهند که پیش كره زمين تصمیم‌گیری جانورصفت كاربرد مداوم كره زمين آسپرین، توسط پزشک‌كندو مشورت کنند. آن‌ها ایضاً نسبت به مقصد اسم پري زده ديكتاتورمنشانه این دارو آگهی داد و گفت افرادی که اختصاصی‌ها باریک كره زمين این قرص كاربرد می‌کنند نباید یک شبه آن را کنار بگذارند.
 
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *