خانه / خبر پزشکی / قیمت پمپ آب خانگی چینی

قیمت پمپ آب خانگی چینی

PKm60

پمپ 0.5 اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2/100/000

PKm80

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

1

66

3

1

1

4/230/000

PKm90

پمپ 1 اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

1

82

2.4

¾

¾

6/110/000

PKm100

پمپ 1.5 اسب با پروانه شعاعی – تکفاز

1.5

80

4.2

1

1

9/250/000

PK200

پمپ 2 اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

2

86

4.8

1

1

9/470/000

PK300

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

3

95

5.4

1

1

10/430/000

PKSm60

پمپ خودمکش با پروانه شعاعی – تکفاز

0.5

38

2.4

1

1

2/940/000

PQ3000

پمپ 3 اسب با پروانه شعاعی – سه فاز

3

160

3

¾

¾

17/500/000

CPm130

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

0.5

22

4.8

1

1

3/620/000

CPm158

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

1

34

5.4

1

1

4/480/000

CPm170

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه استیل

1.5

38

7.2

1

8/550/000

CPm190

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

2

46

8.4

1

10/490/000

CP200

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه استیل

قیمت پمپ آب خانگی چینی

3

55

9

1

10/970/000

CPm220C

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

16/910/000

CP220C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

3

31.5

27

2

2

14/950/000

CPm220B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

18/920/000

CP220B

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

4

37.5

27

2

2

17/900/000

CP220A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

5.5

48.5

27

2

2

18/680/000

CP230A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه برنجی

7.5

45.5

54

2

2

20/130/000

CP250C

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

10

56

54

2

2

26/790/000

CP250A

پمپ بشقابی سه فاز – پروانه چدنی

15

73

54

2

2

43/400/000

CPm25/160B

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

1.5

32.5

12

1

8/790/000

CPm25/160A

پمپ بشقابی تکفاز – پروانه برنجی

2

37

13.2

1

9/490/000

HFm6B

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ تکفاز پروانه برنجی

2

14.5

66

3

3

12/400/000

HF6A

پمپ سانتریفیوژ 3 اینچ سه فاز پروانه برنجی

3

18.1

72

3

3

11/110/000

HF8B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

21

72

4

4

17/180/000

HF20B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

4

15.5

102

4

4

17/830/000

HF20A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه برنجی

5.5

18.5

108

4

4

19/000/000

HF30B

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

7.5

18

120

4

4

23/530/000

HF30A

پمپ سانتریفیوژ 4 اینچ سه فاز پروانه چدنی

10

23

132

4

4

24/100/000

HFm50A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

0.75

11.5

18

4/720/000

HFm51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

20.2

18

6/050/000

HF51A

پمپ سانتریفوژ 1.5 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

20.2

18

6/260/000

HFm5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ تکفاز پروانه برنجی

1

13.2

30

2

2

6/050/000

HF5B

پمپ سانتریفوژ 2 اینچ سه فاز پروانه برنجی

1

منبع : http://novinpump.ir/news/132/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88-PEDROLLO

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *