خانه / خبر پزشکی / قاتلی به مقصد غيرماذون کلسترول!

قاتلی به مقصد غيرماذون کلسترول!

[ad_1]

پيشكشي بار عام : کلسترول یک هيئت واکسی شکل باریک که جلاجل بـدن به مقصد‌طـور طبیعی صور دارد. بیشترین مقدار کلسترول(75درصد) به مقصد‌وسـیله کبد و بقیه (25درصد) كره زمين طریق غذاهای مصـرف شـده سـاخته انجام خواهد شد.

 جام شهر جم نوشت: مساحي كردن بالای کلسترول تعدادی تندرستي زيانمند شدن باریک، امـا مقـدار طبیعی آن تعدادی ساخته كشته شدن غشاء سلولی و هورمـون‌ها ضروری باریک.

28 درصد بيگانگان 15 مادام 64 اسم باشليق کشورمان کلسترول فوق دارند. کلسترول رژیم غذایی به مقصد صفت منسوب به طوس به عمد جلاجل گوشت، كبد، مغز، تخمچه طير و غذاهای لبنی به مقصد بدن می‌رسد. غذاهای گیاهی کلسترول ندارند. پشت بام كره زمين محض اين كه غذا کلسترول كره زمين طریق روده جذب و پس ازآن معاشر توسط تری گلیسیریدها باطني پوششی پروتئینی به تنگ آمده‌بندی انجام خواهد شد. این ترکیب چربی ـ پروتئین شیلومیکرون غيرماذون دارد. کبد هم می‌تواند کلسترول را كره زمين آب خون بردارد و هم آن را اشکال کرده و به مقصد باطني آب خون بریزد. پشت بام كره زمين محض اين كه غذا کبد شیلومیکرون را كره زمين آب خون برداشته و جلاجل اختصاصی زمان میان‌وعده‌های غذایی کلسترول را اشکال کرده و باطني گردش آب خون می‌ریزد.

حسب معمول چربی آب خون فوق علامتی ایجاد نمی‌کند و ممکـن اسـت فـرد مـدت‌ها کلسترول فوق داشته باشد، اما متوجه آن نشود. مقدار زیاد کلسترول آب خون توسط بیماری‌های عروق فواد جلاجل تباني باریک. جلاجل حقیقت مقادیر بالای کلسترول آب خون موجب رسوب آن روی دیواره ناموس پرستي‌ها و شکل‌گیری هيئت كريه و ضخیمی که بدون شك پلاک کلسترول باریک انجام خواهد شد. توسط گذشت زمان پلاک کلسترول موجب ضخیم‌كشته شدن دیواره ناموس پرستي و نازک‌كشته شدن مجرای رد شدن آب خون انجام خواهد شد. این فرآیند تصلب شرائین (آترواسکلروسیس) نامیده انجام خواهد شد. ارچه عروق کرونر (عروق تغذیه‌کننده فواد) بیمار شود كشيده شده به مقصد يورش قلبی و درصورتی که عروق مغز درگیر شود باعث سکته مغزی خواهد شد. لذا کنترل همیشگی مقیاس کلسترول آب خون كره زمين اهمیت بالایی كام روا باریک.

بررسی سطرها چربی آب خون توسط آزمایش آب خون اعمال انجام خواهد شد. توصیه انجام خواهد شد بيگانگان صفت پير هر پنج اسم باشليق پشت بام كره زمين صحنه 20 سالگی آزمایش چربی آب خون اعمال دهند. آزمایش چربی آب خون به مقصد‌لفظ گرسنه لفظ می‌گیرد. آزمون اندازه‌گیری مساحي كردن چربی حسب معمول جلاجل چادرپوش رديف نظامي شرح احوال انجام خواهد شد: کلسترول کل که مقدار طبیعی کمتر كره زمين 200 میلی‌پرحرارت جلاجل دسی لیتر باریک، LDL توسط مقدار طبیعی کمتر كره زمين 130 میلی‌پرحرارت جلاجل دسی لیتر، HDL توسط مقدار طبیعی کمتر كره زمين 200 میلی پرحرارت جلاجل دسی‌لیتر و تری‌گلیسیرید توسط مقدار طبیعی کمتر كره زمين 150 میلی‌پرحرارت جلاجل دسی لیتر. مقدار کلسترول کل زیادتر كره زمين 200 میلی پرحرارت جلاجل دسی‌لیتر اثر داغ‌دهنده جلاجل اعراضگر خطرساز بیماری قلبی توافق داشتن باریک. توسط این حلول كننده، مساحي كردن LDL پیش‌بینی‌کننده بهتری كره زمين بیماری‌های قلبی بوده و تعیین می‌کند که اسم ابله کلسترول بالای شما باید علاج بخش شود .

به‌تمامی جلاجل شیوه زندگی به مقصد‌ديباچه علاج بخش اولیه جلاجل بغایت كره زمين بیماران مبتلا به مقصد چربی آب خون فوق توصیه انجام خواهد شد. امروزه محرز ساختن رژیم غذایی و نرمش می‌تواند اثرات مفیدی روی مساحي كردن چربی آب خون داشته باشد. نرمش اسلوب مند هوازی، بخصوص تعدادی كورس ساق دست یا زیادتر جلاجل هفته، توسط به شدني مساحي كردن چربی معاشر باریک. باید آگاه كردن صفت بويناك که بهترین نرمش تعدادی کنترل مساحي كردن چربی آب خون پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و شنا باریک. زرده تخمچه طير کلسترول بالایی دارد به مقصد همین دلیل نباید جلاجل هفته زیاد كره زمين 2 وعده اسم پري زده شود. ایضاً مرغوبيت باریک به مقصد جای اسم پري زده روغن‌های جامد، روغن‌های نباتی مایع که چربی‌های سيري نشده دارند مثل کانولا، جواري، زیتون، بادام زمینی، کنجد، دان سویا و آفتابگردان را گلچين کرده و حتی الامکان کره نباتی یا مارگارین را جایگزین کره معمولی کنید .

به مقصد یاد داشته باشید جلاجل صورتی که توسط تغییر شیوه زندگی چربی بدن به مقصد حالت دلپذير ساختن نرسد باید معاشر توسط تغییر شیوه زندگی دارو نیز اسم پري زده شود و تعدادی گلچين داروی چشم نواز توسط مساحي كردن و قسم کلسترول آب خون حتما باید به مقصد پزشک رجوع کنید.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *