خانه / خبر پزشکی / غربالگری پارکینسون توسط اشک

غربالگری پارکینسون توسط اشک

[ad_1]

پيشكشي بار عام : محققان می گویند آزمایش تا چه وقت برش دادن اشک می تواند راهکاری كم ارزش قیمت در عوض غربالگری پارکینسون باشد که تشخیص زودتر را ممکن می کند و جلاجل نتیجه، به مقصد صفت منسوب به طوس بالقوه می توان توسط علاج بخش های درخور اطفال ماليات بیماری را به مقصد تاخیر انداخت.

به مقصد شرح احوال ایرنا كره زمين ایندیپندنت، پژوهشگران توسط آنالیز اشک بیماران مبتلا به مقصد پارکینسون و بيگانگان بالغی که هنوز دستخوش ماليات این بیماری نشده بودند، دریافتند که مساحت گرفتن آلفا سینوکلئین، مولکول پروتئینی که موجب آسیب های مغزی می شود، جلاجل مبتلایان به مقصد پارکینسون 5 روبه رو باریک.

دکتر مارک لو نویسنده شرح احوال و كره زمين محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: تحقیق ما داغ جا می دهد که قطرات اشک می تواند یک نشانگر بیولوژیکی مربوط به بزم، كم ارزش و غیرتهاجمی در عوض بیماری پارکینسون باشد.

به مقصد كلام این پژوهشگرجوينده، فرآیند بیماری پارکینسون اسم باشليق ها یا دهها اسم باشليق قبل كره زمين ظهور و جلي علائم آن يكم می شود، بنابراین، یک نشانگر زیستی همچون آزمایش اشک می تواند در عوض تشخیص، یا حتی علاج بخش زودتر بیماری مفید باشد.

كره زمين آنجا که علائم تاثیرات عصبی پارکینسون جلاجل سراسر بدن و خير فرد مغز باریک، تیم تحقیق پیش بینی کردند که مولکول های پروتئینی غیرطبیعی مرتبط توسط ترقی این بیماری جلاجل بيرون كره زمين مغز هم یافت می شود.

بنابراین، ايشان 55 فرد مبتلا به مقصد پارکینسون، 22 نفر كره زمين بدون شك طیف سنی و جنسیتی و حكماً سوا ماليات بیماری را جلاجل نگاه خشم آلود گرفتند و همال های اشک ايشان را كره زمين نگاه خشم آلود پروتئین یاد شده بررسی و مقایسه کردند.

ايشان دریافتند که جلاجل اشک مبتلایان به مقصد پارکینسون، مساحت گرفتن صفت پير و ظهور غیرانبوه آلفا سینوکلئین، کمتر باریک. علاوه ثمار این، بیماران به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي توجهی مساحت گرفتن بالاتری كره زمين لفظپرداز غیرسالم مولکول را داشتند.

گرد آمدن غیرطبیعی این مولکول پروتئین جلاجل کار سیگنال های عصبی تداخل ایجاد می کند و فاکتوری بااستعداد جلاجل آسیب عصبی محسوب می شود که نشانگر ترقی بیماری پارکینسون باریک.

به مقصد شرح احوال رديف نظامي علمی ایرنا؛ پارکینسون بدون شك لرزش جلاجل کیفیت تمدداعصاب باریک که شیوع آن زیادتر جلاجل سنین پیری بوده اما جلاجل جوانان هم دیده انجام خواهد شد.این بیماری براثر كره زمين بین رفتن صفت انگبين‌های نشت کننده هيئت‌ای به مقصد غيرماذون دوپامین که یک تبرئه دهنده عصبی باریک رخ می‌دهد.

پارکینسون پس ازآن كره زمين آلزایمر شایع ترین بیماری واپسین برنده مغز جلاجل کشور باریک. مردان تقریبا 2 روبه رو زیادتر زنان به مقصد این بیماری مبتلا می شوند.

مقیاس شیوع این بیماری یک برخودهموار كردن سه باروح جلاجل هزار نفر باریک و توسط افزایش صحنه، احيانا جلي بیماری هم زیادتر می شود.پارکینسون زیادتر جلاجل بيگانگان مسن و كره زمين هزل گويي های پنجم و ششم مشاهده می شود.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *