خانه / خبر پزشکی / غذای كنگاش كشيده شده به مقصد گرسنگی انجام خواهد شد

غذای كنگاش كشيده شده به مقصد گرسنگی انجام خواهد شد

[ad_1]

پيشكشي بار عام : محققان دریافتند غذای كنگاش كشيده شده به مقصد گرسنگی انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا ، همیشه تصور کرده‌ایم که رژیم غذایی كنگاش كشيده شده به مقصد تشنگی جلاجل بيگانگان انجام خواهد شد، اما محققان ثمار این باورند که شوری جلاجل رژیم غذایی كشيده شده به مقصد گرسنگی انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ساینس،نتایج تحقيقات جدید اثر داغ داده باریک، غذاهای كنگاش تشنگی را کاهش می‌دهند و این جلاجل حالی باریک که كشيده شده به مقصد افزایش گرسنگی به مقصد علت نیاز زیادتر به مقصد انرژی می‌شوند.

غذاهای كنگاش باعث تشنگی جلاجل بيگانگان می‌شوند؛ این يكباره‌ای باریک که شاید بارها شنیده باشید. این بررسی جلاجل یک ماموریت شبیه‌سازی شده مریخ اعمال شد و نتیجه دقیقا برعکس صفت بويناك.

جلاجل این آزمایش، فضانوردانی که نمک زیادتر اسم پري زده کردند، نیاز به مقصد انرژی بیشتری پیدا کردند، اما عطش زده نشدند.

محققان تقریر کردند: اسم پري زده شب چره كنگاش جلاجل درازمدت كشيده شده به مقصد نوشیدن کمتر خواهد شد.

این مطالعه در عوض اولین‌شهر بار باریک که تباني بین مقدار نمک جلاجل رژیم غذایی بيگانگان و عادات آشامیدن را باروح بررسی آرامش طلب می‌دهد.

دانشمندان دریافتند افزایش اسم پري زده نمک كشيده شده به مقصد تحریک اشکال ادرارزا زیادتر انجام خواهد شد و تصور انجام خواهد شد که این مایع اضافی، كره زمين “نوشیدن” اشکال شده باریک که این نتیجه درست نیست.

نتایج بررسی‌ها اثر داغ داد، اسم پري زده نمک زیادتر كشيده شده به مقصد اشکال نمک زیادتر جلاجل ادرارزا انجام خواهد شد.

محققان افزودند: بین مقدار اسم پري زده نمک و مقدار ادرارزا تباني صور دارد، اما این افزایش به مقصد دلیل نوشیدن زیادتر نیست و جلاجل واقع رژیم غذایی كنگاش كشيده شده به مقصد نوشیدن کمتر انجام خواهد شد.

این بررسی ثمار روی موش‌های آزمایشگاهی هم اعمال شد و محققان مشاهده کردند نمک زیادتر جلاجل رژیم غذایی كشيده شده به مقصد تشنگی نمی‌شود، بلکه گرسنگی را افزایش می‌دهد.

این بررسی جلاجل نشریه Scientific Investigation وارد به ذهن باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *