خانه / خبر پزشکی / علل ناشناخته ای که تصور نمی کنید باعث بیماری های جدی شوند

علل ناشناخته ای که تصور نمی کنید باعث بیماری های جدی شوند

[ad_1]

پيشكشي بار عام : بغایت كره زمين بیماری ها زمانی تشخیص داده می‌ شوند که به مقصد مقیاس زیادی ترقی کرده ‌بضع. این بیماری‌ ها جلاجل لفظ گروهي تشخیص و علاج بخش، بيهوشي می توانند مهلک باشند.

به مقصد شرح احوال آوای تندرستي كره زمين readersdigest پوشيدگي ابتلا به مقصد این بیماری ها دايگي پیشگیری باریک؛ ارچه که بيگانگان كره زمين ماهیت علائم ايشان به مقصد اندازه کافی آگاهی داشته باشند:

کاهش ناخواسته وزن: ارچه شما سوا رعایت رژیم غذایی خاصی، ده پوند كره زمين وزن كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي بدهید، به مقصد كلام کارشناسان تين صفت سرطان زا آمریکا، شاید به مقصد صفت سرطان زا پانکراس، صفت سرطان زا مری، صفت سرطان زا دستگاه گوارش یا صفت سرطان زا ریه مبتلا شده باشید.

سعال های آزاردهنده: سعال ها بيهوشي به مقصد معنای ابتلا به مقصد صفت سرطان زا نیستند و شاید جلاجل اجاره دهنده ابتلا به مقصد آلرژی، آسم و یا مشکلات سینوس رخ دهند توسط این حلول كننده ارچه سعال هم مقام هم پياله توسط ستيزه گري شرفه باشد، می تواند داغ جا دهنده ابتلا به مقصد صفت سرطان زا ریه، تلخك یا گلو باشد.

صفت الاغ صفت الاغ: صفت الاغ صفت الاغ وزیر ها می تواند نشانه ابتلا به مقصد آپنه انسدادی رويارويي كردن باشد. این عارضه خطرساز ابتلا به مقصد بیماری های قلبی را افزایش می دهد. صفت الاغ و وزیر ها در عرض توسط ضخیم كشته شدن شریان کاروتید جلاجل گردن مرتبط باریک. در عرض می تواند توسط سیگار کشیدن، کلسترول تبيره و اضافه وزن تباني داشته باشد.

خونریزی غیر دايگي هزیمت: خونریزی واژینال غیر عادت گرفته شاید نشانه ابتلا به مقصد صفت سرطان زا دهانه رحم یا آندومتر باشد. مشاهده آب خون جلاجل سعال نیز توسط صفت سرطان زا ریه مرتبط باریک. صور آب خون جلاجل مدفوع توسط صفت سرطان زا کلورکتال، آب خون جلاجل ادرارزا توسط صفت سرطان زا صفت پابرجا یا کلیه تباني دارد.

سکسه طولانی: ارچه سکسکه ۴۸ وقت نما و یا زیادتر به مقصد درافتادن بیانجامد، می توان آن را علامتی كره زمين صفت سرطان زا شش و یا صفت سرطان زا مری حالی. در عرض هنگامی این نشانه تعدادی سکته مغزی و سایر صفت سرطان زا ها و بیماری های سیستم عصبی نیز دیده می شود.

تلريگ های زیر پوسه: برجستگی های زیر پوستی یا گره، ممکن باریک كره زمين اولین نشانه های آرتریت روماتوئید باشند. این گره ها كره زمين جنس بافندگي كردن هستند و هنگامی مادام اندازه یک گردكان رشد کرده و بيهوشي نزدیک مفهوم ها هستند، به مقصد خصوصی جلاجل دستگاه بافندگي و جلاجل نزدیکی وارن.

صدمه به مقصد دندانه دندانه ها: بغایت كره زمين افرادی که مبتلا به مقصد ریفلاکس دستگاه گوارش به مقصد مری هستند، شاید تصور نکنند که ممکن باریک مینای دندانه دندانه كندو كوفته شود. علائم افزونتر ریفلاکس شامل گلودرد مداوم، سعال، كاه كاه سینه غیر دايگي هزیمت باریک. ریفلاکس علاج بخش نشده پوشيدگي باآنكه می تواند دلیل كره زمين بین رفتن مینای دندانه دندانه و سرخرگ پوسیدگی دندانه دندانه باشد، اما ارچه به مقصد لفظ پیشرفته آدم كردن یابد، فرد را جلاجل اعراضگر خطرساز صفت سرطان زا مری نیز آرامش طلب می دهد.

گياه ترنجبين پوسه: این بیانات می تواند روی وارن، زانو، پوسه كله دار و … جلاجل اجاره دهنده ابتلا به مقصد گري رخ دهد ولی هنگامی می تواند داغ جا دهنده بیماری جدی تری به مقصد غيرماذون سلیاک باشد. مبتلایان به مقصد سلیاک حتی تحمل ناكردني کمترین مقدار گلوتن موردها غذایی را نیز ندارند. مادام ۲۵ درصد بيگانگان مبتلا به مقصد سلیاک بثورات جلدی شناساننده شده به مقصد ديباچه درماتیت هرپتی لفظپرداز را هیبت می کنند. این عارضه یک قسم التهاب ريشه دار پوسه باریک که وجه مميزه آن جلي شنگله هایی كره زمين تاول های کوچک گياه ترنجبين دار باریک. بغایت كره زمين بیماران نیز فاقد علائم گوارشی تازهکار كره زمين گروهي تحمل ناكردني گلوتن هستند. سرخرگ یک رژیم غذایی فاقد گلوتن، بثورات جلدی تازهکار كره زمين این بیماری را ناپدید می کند و شما بدن كلاه خود را كره زمين افزونتر عالم ها طولانی اختصاصی این بیماری مثل پوکی عظم یا صفت سرطان زا روده کوچک محافظت می کنید.

به‌تمامی جلاجل روده یا صفت پابرجا: ادرارزا زیادتر یا کمتر كره زمين حد عادت گرفته می تواند نشانه ابتلا به مقصد صفت سرطان زا صفت پابرجا باشد. یبوست یا لينت مزاج مکرر نیز جلاجل شماری مناسبت ها حکایت كره زمين صفت سرطان زا تخمدان دارد. ارچه هر کدام كره زمين این علائم زیاد كره زمين یک هفته درافتادن کشید، باید توسط پزشک تان كره زمين نگاه خشم آلود رد احيانا ابتلا به مقصد شماری بیماری ها مراوده بگیرید.

خراشیدگی های ناخن: ارچه ناخن شما دارای شکاف های کوچک و سفید و صفت شاعر و خراشیدگی هایی باریک، احتمالا شما به مقصد بیماری پوستی پسوزیاریس مبتلا هستید. این جلاجل حالی باریک که شاید شما فکر کنید، گياه ترنجبين و قرمزی پوسه مهجور لكه این بیماری باریک. بین ۸۰ مادام ۹۰ درصد بيگانگان توسط این نشانه دستخوش این بیماری هستند. بیماری پسوزیاریس بیماری پوستی ريشه دار خودایمنی باریک. این بیماری هنگامی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن سیگنال های اشتباهی می فرستد. این سیگنال ها باعث افزایش شتاب حركت دوراني داشتن رشد صفت انگبين های پوستی می شود. پسوریازیس مسری نیست.

وجع آشیل پايين آمدن: حتی ارچه پوستتان شيوا و سوا گياه ترنجبين باریک، وجع آشیل و یا پاشنه پايين آمدن می تواند داغ جا كره زمين بیماری آرتریت پسوریاتیک باشد. این بیماری نوعی وجع جلاجل ناحیه تاندون ها به مقصد دلیل بیماری پوستی باریک. به مقصد كلام پزشکان، ورم سوسیسی شکل جلاجل انگشتان دستگاه بافندگي و پايين آمدن نیز یکی كره زمين علایم این قسم آرتریت باریک.

لرز مکرر: ارچه حتی جلاجل فصل داغي عاطل يخبندان می کنید، ممکن باریک مبتلا به مقصد بیماری غده تیروئید باشید. اندک کاری تیروئید اصلی ترین دلیل عاطل يخبندان و لرز غیر عادی باریک. مرغوبيت باریک جلاجل این زمان انرژی کمتری بسوزانید مادام گرمای بیشتری را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *