خانه / خبر پزشکی / علت رخت شو دمساز شدن زبان

علت رخت شو دمساز شدن زبان

[ad_1]

متخصصان جلاجل بررسی‌های كلاه خود دریافتند جلاجل مغز نرمي كردن اصلی پیچیده‌ای صور دارد که كره زمين رخت شو دمساز شدن غیرارادی زبان نهی می‌کند.
 پيشكشي بار عام به مقصد شيريني كره زمين شرح احوال صحه نیوز: وافراً اوقات ممکن باریک به مقصد صفت منسوب به طوس اتفاقی زبان كلاه خود را رخت شو بگیریم که ارچه این نرمي كردن عصبی پیچیده صور نداشت بی‌تردید مبنا ميراث ها رخت شو دمساز شدن زبان زیادتر می‌شد.
زمانی‌ که غذا می‌خوریم زبان به مقصد دلیل صور این نرمي كردن عصبی جلاجل وضعیتی آرامش طلب می‌گیرد که كره زمين رخت شو گرفته‌ كشته شدن آن نهی انجام خواهد شد. این هماهنگی به مقصد قدری دقیق باریک که ارچه صور نداشت زیاد كره زمين آنکه غذا را بجوید، زبان كلاه خود را رخت شو می‌گرفتید. جویدن غذا حرکتی باریک که فرد آگاهانه آن را کنترل می‌کند اما حتی ارچه به مقصد آن توجه هم نداشته باشید، اعصاب مرتبط جلاجل مغز این کار را به مقصد خودی‌كلاه خود در عوض شما اعمال می‌دهند.
«ادوارد استانک»، یکی كره زمين متخصصان این مطالعه گفت: جلاجل كلكسيون‌ای كره زمين مطالعه ها جدید كلاه خود نگرنده هستیم دریابیم که این حرکت‌ها به چه طريق اعمال می‌شوند و اولین مشي جلاجل این مطالعه، مشخص‌ وزیر ها مقام جايگزين شدن این اعصاب باریک.
متخصصان در عوض آگاهی زیادتر جلاجل باروح این نرمي كردن عصبی نوعی كره زمين ویروس هاری را که به مقصد دیدگاه ژنتیکی كره زمين کار افتاده صفت بويناك، بررسی کردند. این ویروس‌های هاری به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی روی اعصاب آرامش طلب می‌گیرند برخودهموار كردن جمعناتمام مغز را آلوده کنند. جلاجل این باروح، ویروس‌های هاری مورد بحث‌شده مهجور كره زمين ماهیچه‌ها به مقصد نورون حرکتی رفته و آن وقت به مقصد نورون پیش‌حرکتی برمی‌گردند. آن وقت متخصصان این ویروس مورد بحث‌شده را به مقصد كورس ماهیچه «جینوگلوس» و «جوشی» تزریق کردند. جلاجل پایان متخصصان توسط ردیابی مسیر جابه‌جایی ویروس‌ها مشاهده کردند یک رديف نظامي كره زمين نورون‌های پیش حرکتی به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان توسط آندسته كره زمين نورون‌های حرکتی مراوده پیدا می‌کنند که فریضه تنظیم عمل نيرنگ ساز كشته شدن فک را برعهده دارند. علاوه ثمار این، رديف نظامي افزونتر نیز به مقصد هر كورس ردياب كره زمين نورون‌های حرکتی مرتبط انجام خواهد شد که تنظیم‌کننده عمل مسدود شدن فک باریک.
به مقصد كلام استانک این اولین مشي کوچک جلاجل درک کنترل این حرکت‌هاست. جلاجل این بررسی مهجور كورس ماهیچه باروح مطالعه آرامش طلب گرفته جلاجل حالی که ۱۰ ماهیچه افزونتر هنگام جویدن، نوشیدن و درستكاري وزیر ها فعالیت دارند.
 
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *