خانه / خبر پزشکی / شهرداری به مقصد مشکل تغییرکاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي ورود کند

شهرداری به مقصد مشکل تغییرکاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي ورود کند

[ad_1]

پيشكشي بار عام : اندام مجمع نمایندگان شهر تهران كره زمين شهرداری شهر تهران بايسته انجام بده به مقصد مشکل تغییر کاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي ورود و این معضل را مدیریت کند.

به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، سهیلا جلودارزاده، جلاجل باروح حاکی یکی كره زمين اعضای شورای شهر شهر تهران مبنی ثمار اینکه فاقد فضای نيرنگ ساز شهری جلاجل لفظ جلي زلزله شهر تهران هستیم، گفت: مع الاسف چندی كره زمين ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي جلاجل اشغال مربوط به حوزه‌هایی برون مرز كره زمين دائم الخمر مدیریت ناآرامي آرامش طلب دارد و به مقصد صفت منسوب به طوس حتم توسط این کیفیت جلاجل لفظ رويداد زلزله تعدادی شغل رسمی زلزله زدگان توسط مشکل مواجه خواهیم شد.

نماینده مردم شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس جلاجل مجلس شورای اسلامی، توسط تاکید ثمار اینکه شهرداری شهر تهران باید مشکل تغییر کاربری ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي را پیگیری کند، گفت: هر نوع تغییر کاربری مغایر توسط کاربری اولیه باید بازگردانده شده و به مقصد کارکرد اصلی كلاه خود بازگردند.

اوی توسط تبیین اینکه شهرداری شهر تهران باید جلاجل خرجیها صرفه جویی کند مادام نیازی به مقصد دربست وام گذاردن ساختمان مسقف فلزي‌های مدیریت ناآرامي نداشته نباشد، تاکید انجام بده: توسط توجه به مقصد زلزله خیز وجود داشتن پایتخت جلاجل ماهیت ساختمان مسقف فلزي‌ها نباید به مقصد هیچ وجه كژي ایجاد شده و جلاجل كاربردها دیگری كاربرد شوند بلکه به مقصد صفت منسوب به طوس مداوم باید تعدادی كارها رسانی جلاجل حلول كننده فراهم آورنده باش باشند.

اندام مجمع نمایندگان مدیر شهر تهران توسط تبیین اینکه نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید آمادگی واجب شده تعدادی مقابله توسط ناآرامي‌های احتمالی را داشته باشند، افزود: نیاز باریک کمیسیون اجتماعی مجلس بازدیدی را كره زمين ستاد مدیریت ناآرامي پایتخت داشته باشد و عملکرد آن جلاجل صوب آمادگی تعدادی مقابله توسط زلزله احتمالی را بررسی کند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *