خانه / خبر پزشکی / زنان خودخواه‌ترند یا مردان؟

زنان خودخواه‌ترند یا مردان؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : پژوهشگران توسط اعمال آزمایش‌هایی تباني بین جنسیت و تمایلات كبرآميز یا ایثارگرانه جلاجل بيگانگان را کشف کردند .

به مقصد شرح احوال صحت آنلاین بخشی كره زمين مغز زنان جلاجل روبه رو حالت ایثارگرانه و کمک به مقصد دیگران بیانات بیشتری اثر داغ میدهد، جلاجل صورتی که جلاجل مردان این بخش كره زمين مغز توسط خودخواهی و خودبزرگ بینی فعال خواهد شد، شاید این دلیلی باشد ثمار اینکه زنها تمایلات بیشتری به مقصد ایجاد دوستی و روابط مهر آمیز توسط دیگران دارند . 

به مقصد كلام فیلیپ توپلر ، پروفسور عصب شناس دانشگاه زوریخ ، زنان ارزشهای ذهنی بیشتری ثمار رفتارهای اجتماعی و تعامل توسط دیگران می گذارند، جلاجل حالی که منشا رفتارهای كبرآميز جلاجل مردان زیادتر باریک . جلاجل هر كورس جنس، چیزی که ارزشها را کد گذاری می کند، سیستم دوپامین باریک . منظور كره زمين این سیستم ، تغییر فعالیت مغز چشم نواز توسط ارزشی باریک که ما تعدادی روابط اجتماعی كلاه خود قائلیم .

دوپامین جلاجل بیانات های مغزی وعاء اساسی دارد و درلحظه های خوشی و لذت ، آزاد می شود و به مقصد مغز جلاجل پردازش ارزشها کمک می کند . این قابلیت ذهنی ساختارگرايي مغز جلاجل سيركننده شناسی به مقصد ديباچه جسم مخطط ( به هدف نخوردن دار) شناساننده می شود. همین قابلیت مغز باریک که توسط تارهای عصبی سیگنال ها را كره زمين قشر مغز ، تالاموس و پذیرایی افزونتر مغز دریافت کرده و تبرئه می دهد . 

 

توپلر و همکارانش تعدادی یافتن تاثیر دوپامین ثمار روال زنان و مردان كلكسيون ای كره زمين آزمایش‌ها اعمال دادند . جلاجل آزمایش اولا ۵۶ نسا و نامويه جلاجل تصمیم گیری تعدادی سهیم كشته شدن یک جایزه کشورمالی توسط دیگران یا نگهداشتن آن تعدادی خودشان آزاد گذاشته شدند و جلاجل محب تآميز پس ازآن همین امکان به مقصد ايشان داده شد، حكماً قبل كره زمين تصمیم گیری شبه دارویی به مقصد غيرماذون آمیزول پراید (نوعی داروی آرامش جو بخش که تعدادی علاج بخش نشانه های بیماری اسکیزو فرنی به مقصد‌کار می رود) به مقصد ايشان تزریق شد . جلاجل حالت اولا اکثر زنان کمتر كبرآميز عمل کردند و زیادتر تمایل به مقصد سهیم كشته شدن توسط دیگران داشتند، اما جلاجل محب تآميز دوم زنان كبرآميز و مردان سخاوتمندانه نمناك عمل کردند . 

جلاجل تاييد كردن یافته های كلام شده ، پژوهشگران كره زمين هر كورس رديف نظامي (مام.آر.آی ) گرفته و دریافتند که جلاجل حالت عادی (سوا تزریق داروی خاصی ) استیریاتوم (جسم مخطط) جلاجل زنان فعال نمناك و به مقصد همین دلیل تمایلاتشان جلاجل اعمال امور جمعی و روابط اجتماعی قویتر باریک . ثمار این ازاصل این تفاوتها جلاجل ساختارگرايي ذهنی و بنیاد های بیولوژیکی مغز زنان و مردان باریک که موجر تفاوت واکنشهای رفتاری ايشان كره زمين يكباره خودخواهی ، فداکاری ، خودبزرگ بینی و … می شود .

دانسته ها به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين تحقیقات اعمال شده به مقصد جای جداسازی زنان و مردان كره زمين یکدیگر و برتری وام گذاردن یک رديف نظامي ثمار دیگری كره زمين دیدگاه شایستگی های ذاتی ، میتواند تعدادی درآمد داشتن جامعه ای مرغوبيت به مقصد کار گرفته شود برخودهموار كردن به مقصد پيرامون كره زمين دیدگاه وزیر ها جنسیت ، مدني را به مقصد سمت شایسته سالاری پیش سرما .


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *