خانه / خبر پزشکی / طوق‌های صحیح خوابیدن تعدادی کاهش کمردرد

طوق‌های صحیح خوابیدن تعدادی کاهش کمردرد

[ad_1]

پيشكشي بار عام : کمردرد عارضه آزاردهنده‌ای باریک که خير فرد ثمار زندگی يوميه فرد تاثیر می‌گذارد بلکه فرآیند رويارويي كردن را نیز دستخوش مشکل می‌کند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، خوابیدن جلاجل حالت‌های ناصحیح می‌تواند موجب کمردرد یا تشدید آن شود. کیفیت بدن جلاجل هنگام رويارويي كردن ارچه صحیح نباشد می‌تواند علت نهفته جلي وجع کمر باشد به دلیل اینکه شماری كره زمين اوضاع خوابیدن به مقصد گردن، کمر و باسن تراكم غیرضروری را واصل می‌کند.

کارشناسان توصیه می‌کنند بيگانگان هنگام خوابیدن انحنای طبیعی جرز فقرات را صفت به خاطرسپردني کنند و به مقصد همین دلیل واجب شده باریک كله دار، كول‌ها و باسن جلاجل یک راستا آرامش طلب گیرند و کمر نیز جلاجل کیفیت درستی باشدد. بهترین حالت تعدادی خودداری كره زمين واصل كشته شدن تراكم افزوده ثمار کمر خوابیدن به مقصد خلف وعده یا به مقصد تمثيل خودمان برخود هموار كردن‌همچنين باریک.

توسط این حلول كننده شماری بيگانگان كره زمين خوابیدن جلاجل حالت برخود هموار كردن‌همچنين عاطل راحتی ندارند و شماری كره زمين آنان جلاجل این حالت دستخوش صفت الاغ و می‌شوند.

به مقصد شرح احوال مدیکال نیوز تودی، حسب معمول بيگانگان به مقصد شکل‌های مختلفی می‌خوابند و به مقصد همین دلیل کارشناسان چندین گزینه‌ را پیشنهاد می‌کنند برخودهموار كردن هر فردی چشم نواز توسط نیاز كلاه خود یکی ايشان را گلچين کرده، رويارويي كردن بهتری داشته باشد و در عرض دستخوش وجع کمر نشود:

۱- خوابیدن برخود هموار كردن‌همچنين (روی کمر) و آرامش طلب وام گذاردن پيشگاه زیر زانوها

این شکل خوابیدن بهترین حالت تعدادی صفت به خاطرسپردني صحت کمر به مقصد شمار می‌آید. جلاجل این حالت وزن بدن به مقصد شکلی توزیع انجام خواهد شد که تراكم را به مقصد باغ ها می‌رساند و باعث انجام خواهد شد كله دار، گردن و جرز فقرات جلاجل یک راستا آرامش طلب گیرند. در عرض آرامش طلب وام گذاردن یک پيشگاه کوچک زیر زانوها به مقصد صفت به خاطرسپردني شکل انحنای طبیعی جرز فقرات کمک می‌کند.

۲- خوابیدن به مقصد پهلو و آرامش طلب وام گذاردن پيشگاه بین زانوها

باآنكه خوابیدن به مقصد این شکل شناساننده شده‌ترین و آسوده بودن‌ترین حالت خوابیدن باریک اما باعث انجام خواهد شد جرز فقرات كره زمين حالت كلاه خود بيرون شود و به مقصد نصيب پایین کمر تراكم واصل می‌کند. هر تا چه وقت می‌توان هنگام خوابیدن به مقصد پهلو پيشگاه سفتی را بین زانوها آرامش طلب داد برخودهموار كردن این مشکل رفع شود.

۳- خوابیدن به مقصد شکل جنینی

تعدادی مبتلایان به مقصد بیرون زدگی دیسک کمر خوابیدن به مقصد شکل جنین تسکین دهنده باریک به دلیل اینکه خوابیدن به مقصد پهلو و خمب وزیر ها زانوها به مقصد سمت قفسه سینه، خمیدگی جرز فقرات را ناچیز می‌کند.

۴- خوابیدن روی شکم و آرامش طلب وام گذاردن پيشگاه نازک زیر شکم

خوابیدن روی شکم بدترین شکل به مقصد شمار می‌آید. هر تا چه وقت جلاجل افرادی که توسط افزونتر حالت‌های خوابیدن مشکل دارند آرامش طلب وام گذاردن یک پيشگاه زیر شکم می‌تواند کمک کننده باشد.

۵- خوابیدن روی شکم و آرامش طلب وام گذاردن پیشانی روی پيشگاه

كره زمين دلایل دیگری که باعث انجام خواهد شد خوابیدن روی شکم پستان داشته باشد این باریک که جلاجل این حالت حسب معمول كله دار به مقصد یک سمت می‌چرخد و جلاجل این حالت به مقصد جرز فقرات، گردن، كول‌ها و کمر تراكم مضاعفی واصل انجام خواهد شد. تعدادی خودداری كره زمين این مشکل می‌توانید یک پيشگاه کوچک یا حوله‌ای را زیر پیشانی آرامش طلب دهید برخودهموار كردن هم كره زمين این فشارها کم‌شده شده و هم توسط ایجاد فضای کوچکی مقابل لفظ دستخوش مشکل تنفسی نشوید.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *