خانه / خبر پزشکی / روشی تعدادی تشخیص مرغوبيت صفت سرطان زا ریه

روشی تعدادی تشخیص مرغوبيت صفت سرطان زا ریه

[ad_1]

پيشكشي بار عام : صفت سرطان زا ریه شایع‌ترین علت اجمال به مقصد دلیل صفت سرطان زا جلاجل سراسر كره ارض باریک و تشخیص آن هم کاری بسیار سخت محسوب انجام خواهد شد. اما محققین کشورمان موفق شده‌بضع توسط كاربرد كره زمين نشانگرهای زیستی، مشي بلندی جلاجل تشخیص آسايش خواه‌نمناك یکی كره زمين انواع این بیماری بردارند.

به مقصد شرح احوال سینا پرس، متأسفانه علائم اولیه صفت سرطان زا ریه زمانی يكدلي می‌­افتند که بیماری جلاجل محب تآميز پیشرفته باریک. جلاجل این میان، صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک یا NSCLC قريب 80 مادام 85 درصد كره زمين ميراث ها صفت سرطان زا ریه را تشکیل می‌­دهد. جلاجل طی 5 اسم باشليق ماضي، مبنا بيگانگان مبتلابه این قسم صفت سرطان زا که هست مابقي‌­بضع کمتر كره زمين 15 درصد بوده باریک. بنابراین، تشخیص صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک جلاجل مقام ها اولیه، یک رویکرد واقع‌بینانه تعدادی کاهش اجمال‌ومیر کمتجربه كره زمين آن باریک، هرچند به مقصد دلیل کمبود نشانگرهای غیر انعقادی خاص، چنین تشخیصی، یک جنگ جو مهتر به مقصد‌شمار می‌آید.

توسعه طوق‌­های تشخیصی که دارای تعادل بالایی بوده و ایضاً غیرتهاجمی باشند، تشخیص زودهنگام صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک را جنون مردم آزاري می‌­کند. یکی كره زمين این طوق‌های تشخیصی نوین، بررسی RNA های کوچک به مقصد‌ديباچه نشانگرهای زیستی باریک.

تشخیص صفت سرطان زا سختی نام نهاده شده به مقصد «صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک» جلاجل مقام ها اولیه، یک رویکرد واقع‌بینانه تعدادی کاهش اجمال‌ومیر کمتجربه كره زمين آن باریک، هرچند به مقصد دلیل کمبود نشانگرهای غیر انعقادی خاص، چنین تشخیصی، یک جنگ جو مهتر به مقصد‌شمار می‌آید.

RNA های کوچک غیر کدکننده (sncRNAs)، عمدتاً شامل میکرو RNA ها (miRNAs) و RNA های کوچک هسته‌­ای (snoRNAs) هستند. گواه ها علمی اثر داغ می‌­دهند که تغییر معیار تعبیر miRNA ها به مقصد‌صفت منسوب به طوس بالقوه جلاجل صفت سرطان زا­‌های انسانی دست اندازي دارند. درنتیجه، miRNA ها می­‌توانند جلاجل تشخیص، خن‌­بندی، پیش‌­آگهی و علاج بخش بدخیمی­‌های انسانی مفید باشند. تعبیر به مقصد تبدیل کدهای روی RNA به مقصد لفافه‌های پروتئینی كلام انجام خواهد شد.

تحقیقات اثر داغ می‌دهند که miRNA ها وعاء مهمی جلاجل ابتر شدن و ترفیع صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک بازی می­‌کنند و اندازه‌­گیری سطرها تعبیر miRNA می­‌تواند یک طوق بالقوه تعدادی تشخیص این قسم صفت سرطان زا باشد. تعدادی این بررسی، خلط بیمار، جلاجل معرض‌ترین همال و شامل انواع صفت انگبين­‌هایی باریک که توسط بیماری تباني دارند. جمهور‌آوری این همال، سریع و اقتصادی باریک و خصوصیات آن باعث می‌­شود که آنالیز مولکولی آن به مقصد بااستعداد‌ترین تيرخور تعدادی بررسی نشانگرهای صفت سرطان زا ریه تبدیل شود.

جلاجل این اسم مورد و جلاجل یک تحقیق جمعی بااستعداد، محققینی كره زمين دانشگاه تربیت معلمي، دانشگاه علوم پزشکی بقیه­‌الله، دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کشورایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی معیار تعبیر RNA های miR-223، miR-212، miR-192، miR-3074، SNORD33 و SNORD37 را جلاجل بافندگي كردن و خلط بیماران مبتلابه صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک و بيگانگان غیرمبتلا بررسی کرده‌بضع مادام ظرفیت تشخیص بیماری را ثمار ازاصل این نشانگرها، ارزیابی کنند.

بدین منظور، محققین، همال­‌های ریه، همال‌­های آب خون و خلط را كره زمين بیماران رجوع‌کننده به مقصد بیمارستان‌­های مسیح دانشوری و بقیه‌­الله جمهور‌­آوری کردند و زمینه‌وتحلیل واجب شده را روی آن‌ها اعمال دادند.

نتایج به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن اثر داغ داد که جلاجل همال‌­های خلط بیماران، معیار تعبیر miR-223 به مقصد‌صفت منسوب به طوس معنی­‌داری نسبت به مقصد رديف نظامي غیربیمار افزایش اثر داغ می‌دهد ولی معیار تعبیر miR-212 و SNORD37 کاهش دارد.

به مقصد كلام دکتر ستايش شده تولایی، اندام هیئت‌علمی مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی جلاجل دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله که به مقصد‌ديباچه نویسنده وظيفه مند جلاجل این مطالعه همپیشگی داشته، می‌گوید: «نتایج همال‌­های بافتی نیز اثر داغ داد که بیانmiR-212 جلاجل خلط بیماران نسبت به مقصد رديف نظامي غیربیمار به مقصد‌صفت منسوب به طوس معنی‌­داری کاهش و معیار تعبیر miR-3074 نسبت به مقصد رديف نظامي غیربیمار افزایش می‌یابد. هرچند معیار تعبیر سایر نشانگرها یا اصطلاحا بیومارکرها نسبت به مقصد دیگران تغییر چندانی نکرد».

توسط توجه به مقصد نتایج به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن كره زمين این تحقیق، تولایی و همکاران آدم كردن می‌دهند: «نشانگر ژنتیکی و مولکولی miR-223 به مقصد‌صفت منسوب به طوس واضحی می‌تواند بیماران سرطانی را كره زمين بيگانگان غیرسرطانی متمایز ‌سازد و نتایج ما اثر داغ می­‌دهد miR-223 می‌­تواند یک نشانگر زیست­‌شناختی مفید تعدادی تشخیص بیماری صفت سرطان زا ریه صفت انگبين غیر کوچک باشد».

این محققین باوري دارند جلاجل تحقیقات آینده، به مقصد‌منظور بررسی وعاء miRNA های خلط کمتجربه كره زمين NSCLC، باید همال­‌های بیشتری كره زمين بيگانگان مبتلا جلاجل مقام ها اولیه بررسی شوند مادام بتوان نتایج به مقصد‌دستگاه بافندگي‌وارد به ذهن كره زمين تحقیق فعلی را تعادل بیشتری بخشید.

نتایج این مطالعه جلاجل یکی كره زمين نشریات بین‌المللی ایرانی، Avicenna Journal of Medical Biotechnology غيرمشدد به مقصد پژوهشکده ولد‌سینای مقاتل دانشگاهی منتشر شده باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *