خانه / خبر پزشکی / رتبه دوم کشورایران جلاجل اعمال زایمان سزارین جلاجل کیهان

رتبه دوم کشورایران جلاجل اعمال زایمان سزارین جلاجل کیهان

[ad_1]

پيشكشي بار عام : رئیس سازمان مامایی وزارت صحه گفت: کشورایران پشت بام كره زمين کشوربرزیل، رتبه دوم سزارین را جلاجل کیهان را دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، فرح بابایی فردا جلاجل جشنواره ترویج زایمان طبیعی، توسط اشاعت به مقصد اینکه میانگین معیار سزارین جلاجل سال۲۰۱۴ جلاجل مساحي كردن کیهان ۱۸.۵ درصد بوده باریک، گفت: معیار سزارین جلاجل مساحي كردن کشور جلاجل اسم باشليق ۹۳ و جلاجل زمان يكم دستور كار ترویج زایمان طبیعی، ۵۶ درصد بوده و جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد ۵۰ درصد رسیده باریک.

اوی افزود: اشاره با گوشه چشم‌انداز ما این باریک که طی ۱۰ اسم باشليق معیار سزارین جلاجل مساحي كردن کشور را به مقصد ۳۰ درصد برسانیم.

بابایی توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل اسم باشليق ۷۹ معیار سزارین جلاجل کشورایران ۳۵ درصد بوده باریک، آدم كردن داد: این معیار جلاجل اسم باشليق‌های ۸۴ و ۸۶ به مقصد ترتیب به مقصد ۴۰ و ۴۶ درصد رسیده باریک. جلاجل اسم باشليق ۸۹ معیار سزارین ۴۵.۶ درصد بوده و جلاجل اسم باشليق ۹۲ شاخص سزارین جلاجل کشورایران به مقصد ۵۶ درصد رسیده باریک. یکسری مستندات بین‌المللی و ملی باعث شد که دستور كار ترویج زایمان طبیعی را جلاجل نحو کار آرامش طلب دهیم.

اوی جلاجل اسم مورد محورهای دستور كار ترویج زایمان‌ طبیعی، تاکید انجام بده: ارایه كارها زایمان طبیعی به مقصد صفت منسوب به طوس رایگان جلاجل مراکز دولتی و توانمندسازی مراجعین كارها زایمانی كره زمين يكباره این محورها هستند. جلاجل توانمندسازی مراجعین، برگزاری کلاس‌های آمادگی تعدادی زایمان به مقصد صفت منسوب به طوس رایگان جلاجل مراکز دولتی برگزار انجام خواهد شد، حكماً هنوز جامه زنان هندي کلاس‌ها خیلی رضایت‌بخش نیست؛ کمک احكام مرحله ها‌کنندگان به مقصد بخش‌های دولتی كره زمين این آموزش‌ها ثنايا‌مند می‌شوند و جلاجل بخش خصوصی ممکن باریک بعضا مجموعه‌ای كره زمين بيگانگان كره زمين این آموزش‌ها ثنايا‌مند نشود.

بابایی توانمندسازی ارایه دهندگان كارها زایمانی را كره زمين افزونتر محورهای ثمار نامه ترویج زایمان طبیعی خواند و گفت: جلاجل این آسه اي، دورودورنگ‌های ارزیابی صحت جنین، زایمان فیزیولوژیک، توانمندسازی مسئولین امور مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی، برگزاری دورودورنگ کشوری استادي‌آموزی بالینی زایمان طبیعی خصوصی اعضای هیات علمی زنان و مامایی و … برگزار شده باریک.

اوی افزود: بهینه‌سازی، توسعه و تجهیز بلوک‌های زایمانی، فرهنگ‌سازی، برقراری تسهیلات صوب ارایه كارها مامای خصوصی جلاجل بخش دولتی و کسر اعتباربخشی مراکز دارای آمار بالای سزارین كره زمين افزونتر محورهای دستور كار ترویج زایمان طبیعی هستند. جلاجل بخش توسعه و ترویج بلوک‌های زایمانی، معیار اولین بلوک‌های زایمانی کشور قريب ۹۰ درصد باریک. دستور كار آینده ما تمدید محورهای دستور كار ترویج زایمان طبیعی و كاربرد كره زمين آموخته ها برتري جو ملی و ارایه الگو به مقصد افزونتر دانشگاه‌ها باریک.

اوی اضافه انجام بده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط دارا توافق داشتن ۱۰ درصد موالید کشور كره زمين الگوهای برتري جو جلاجل دستور كار‌ ترویج زایمان طبیعی باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *