خانه / خبر پزشکی / مضرت کاهش وزن در عوض مبتلایان به مقصد پارکینسون

مضرت کاهش وزن در عوض مبتلایان به مقصد پارکینسون

[ad_1]

پيشكشي بار عام : نتایج یک تحقیق اثر داغ می‌دهد مبتلایان به مقصد بیماری پارکینسون که کاهش وزن دارند زیادتر جلاجل اعراضگر ستردگي عقلی هستند.

به مقصد شرح احوال ایسنا، جلاجل این بررسی وارد به ذهن باریک کاهش وزن جلاجل مبتلایان به مقصد پارکینسون آنان را جلاجل اعراضگر ستردگي عقلی آرامش طلب می‌دهد و در عرض باعث انجام خواهد شد درافتادن حيات تازه يافتن کوتاه‌تری داشته باشند.

پزشکان معتقدند رژیم غذایی پرکالری می‌تواند ریسک کمتجربه كره زمين کاهش وزن را جلاجل مبتلایان به مقصد پارکینسون تعدیل کند.

دکتر “آنگوس مک لئود” كره زمين دانشگاه آبردین جلاجل اسکاتلند و مطلع ارشد این مطالعه گفت: جلاجل این بررسی مشاهده کردیم رژیم غذایی پرکالری می‌تواند به مقصد افزایش درافتادن حيات تازه يافتن مبتلایان به مقصد بیماری پارکینسون کمک کند.

بیماری پارکینسون عارضه‌ای عصب شناختی باریک که توسط لرزش اندام و مشکلاتی جلاجل صفت به خاطرسپردني هم چندي و حرکت وزیر ها هم مقام هم پياله باریک.

جلاجل حالیکه جلاجل پژوهش ها متعددی ثمار شایع وجود داشتن کاهش وزن جلاجل میان مبتلایان به مقصد بیماری پارکینسون تاکید شده متخصصان اسکاتلندی تقریر داشتند: جلاجل بررسی‌های کمتری اثر داغ داده شده که به چه طريق کاهش وزن ثمار این بیماران تاثیر می‌گذارد.

جلاجل این بررسی متخصصان به مقصد مطالعه روی تعدادی بیمار مبتلا به مقصد پارکینسون و تعدادی فرد صفت پير پرداختند. جلاجل اختصاصی ۱۰ اسم باشليق وزن هر یک كره زمين شرکت کنندگان به مقصد صفت منسوب به طوس سالاسال باروح ارزیابی آرامش طلب گرفت.

به مقصد شرح احوال مدیکال نیوز تودی، متخصصان مشاهده کردند: جلاجل درافتادن مطالعه کاهش وزن جلاجل جمعناتمام شرکت کنندگان صور داشته اما بیماران مبتلا به مقصد پارکینسون نسبت به مقصد رديف نظامي افزونتر توسط شتاب بیشتری گريبانگير کاهش وزن شده‌بضع. در عرض کاهش زودهنگام وزن جلاجل میان مبتلایان به مقصد پارکینسون به مقصد صفت منسوب به طوس مستقل توسط افزایش ۲.۲۳ برابری مضرت ستردگي عقلی و ۱.۲۳ برابری مضرت اجمال هم مقام هم پياله باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *