خانه / خبر پزشکی / جنسیت به مقصد معیار تعریق ربطی ندارد

جنسیت به مقصد معیار تعریق ربطی ندارد

[ad_1]

پيشكشي بار عام : بنيادگر ثمار یک مطالعه عربي زبان، تفاوت معیار تعریق مردان و زنان زیاد به مقصد جنسیت ايشان مرتبط نیست.

به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام و به مقصد شيريني كره زمين MedLinePlus، جلاجل بديل این مطالعه اثر داغ داد که معیار تعریق توسط اندازه بدن تباني دارد. این كلام عقبنشینی می‌دهد که به چه دليل بيگانگان مهتر‌نمناك – حسب معمولً مردان – جلاجل طی نرمش یا پیمان حرارت زیادتر مسكر می‌کنند.


مؤلف راهبان مطالعه، كندو نوتلی كره زمين دانشگاه ولونگونگ کشوراسترالیا، گفت: «كره زمين اختصاصی‌ها پیش مردم باور ثمار این بوده که جنسیت ثمار تعریق و جریان آب خون پوستی تأثیرگذار باریک.»


بدن به مقصد كورس شیوه اصلی خنک انجام خواهد شد: تعریق یا افزایش گردش آب خون جلاجل مساحت گيري پوسه پوسه. اندازه بدن و شکل آن ثمار شیوه خنک‌سازی به مقصد کار گرفته شده كره زمين صیانت بدن تعدادی آزادسازی حرارت تأثیر می‌گذارند.

نوتلی و افزونتر دانشمندان تعدادی بررسی این عود و کار خنک‌سازی به مقصد آنالیز تعریق و جریان آب خون پوستی ۳۶ ناموس پرور و ۲۴ نسا جلاجل هنگام نرمش پرداختند.


جلاجل یکی كره زمين آزمایش‌ها، شرکت‌کنندگان جلاجل دمای ۸۲ درجه فارنهایت و نمناكي ۳۶ درصدی به مقصد اعمال نرمش ملایم پرداختند. این پیمان بدن را به مقصد مبارزه تعدادی خنک‌سازی ملزم می‌کند. عاريت جلاجل آزمایش بعدی شرکت‌کنندگان جلاجل پیمان مانند آن به مقصد اعمال نرمش توسط نكراء ميانه بالا پرداختند.


جلاجل هر كورس آزمایش به‌تمامی دمایی بدن مردان و زنان یکسان صفت بويناك. توسط این حلول كننده زنان و مردان کوچک‌نمناك، تعدادی خنک كشته شدن کمتر به مقصد تعریق غيرمشدد بودند. مساحت گيري بدن این بيگانگان نسبت به مقصد وزن‌كندو زیادتر صفت بويناك و تعدادی پس زدن حرارت زیادتر ثمار افزایش گردش آب خون سطحی تکیه می‌کردند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *