خانه / خبر پزشکی / تفاوت های یادگیری بین دختران و پسران

تفاوت های یادگیری بین دختران و پسران

[ad_1]

دختران و پسران تفاوت‌هایی توسط هم دارند؛ كره زمين تفاوت‌های فیزیکی آشکار برخودهموار كردن تفاوت‌های ظریف و عاطفی که بین كورس جنس صور دارد.

پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين  شرح احوال صحه نیوز: ثمار ازاصل تحقيقات جدید جلاجل میان دانايي‌آموزان آمریکایی، دختران جلاجل قرائت و به رشته تحرير درآوردن كتاب مرغوبيت كره زمين پسران هستند. محققان استرالیایی این تفاوت جنسیتی را جلاجل آزمایش‌های استاندارد اثر داغ دادند. دیوید ریلی، نویسنده این مطالعه تقریر انجام بده: تفکر رایج این باریک که پسران و دختران جلاجل آموزشگاهها ابتدایی توسط توانایی شناختی یکسان هستند، اما این بررسی افراد این فرضیه را اثر داغ می‌دهد.دانشمندان به مقصد صفت منسوب به طوس کلی موافقند که پسران و دختران كره زمين دیدگاه روانشناختی توسط یکدیگر متفاوتند. محققان تقریر کردند: مشکلات رفتاری می‌تواند جلاجل این مشکل وعاء داشته باشد. علاوه ثمار این، اختلافات جنسیتی جلاجل موضوعاتی مثل نابساماني بيم و نابساماني توجه صور دارد که توسط مشکلات قرائت و به رشته تحرير درآوردن كتاب مرتبط باریک و می‌تواند جلاجل کلاس نيكويي كردن نابساماني ایجاد کند. تحقيقات قبلی اثر داغ داده باریک که دختران هنگام قرائت و به رشته تحرير درآوردن كتاب كره زمين هر كورس نیمکره مغز كاربرد می‌کنند، اما پسران مهجور كره زمين یک چشم مغز كلاه خود ثنايا می‌برند.
نکته افزونتر جلاجل جواب به مقصد این بررسی آن باریک که دختران جلاجل آزمون‌های كلاه خود تمركزفكر بیشتری دارند و جلاجل مقابل پسران بی‌تمركزفكر هستند. یافته‌های این تحقیق اثر داغ می‌دهد که سبک‌های یادگیری پسران و دختران به مقصد صفت منسوب به طوس دايگي توجهی توسط هم متفاوت باریک. كره زمين نگاه خشم آلود آماری، پسران جلاجل اعراض كننده كار بزرگ ابتلا به مقصد اختلالات یادگیری نسبت به مقصد دختران هستند. محققان آگهی می‌دهند که قرائت و به رشته تحرير درآوردن كتاب ازاصل موفقیت تحصیلی باریک و باید باروح توجه آرامش طلب گیرد.
نتایج بررسی‌ها اثر داغ می‌دهد که آموزش جلاجل پسران باید زیادتر باروح توجه آرامش طلب گیرد برخودهموار كردن ايشان جلاجل زمینه قرائت و به رشته تحرير درآوردن كتاب توسط مشکل مواجه نشوند.
[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *