خانه / خبر پزشکی / تشخیص زودهنگام دمانس توسط یک بازی رایانه‌ای

تشخیص زودهنگام دمانس توسط یک بازی رایانه‌ای

[ad_1]

پيشكشي بار عام : محققان موفق به مقصد طراحی و توسعه یک بازی رایانه‌ای شدند که به مقصد وسيله آن می‌توان ستردگي عقلايي یا دمانس را جلاجل بيگانگان پیش‌بینی انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا ، نسخه اولیه این بازی جلاجل شکل یک اپلیکیشن موبایلی بوده که three میلیون کاربر داشته باریک.

به مقصد شرح احوال بی‌بی‌سی،تعدادی ورود به مقصد یک دنیای مجازی وارد به ذهن شوید. شما فعلاً ناخدای یک کشتی هستید که باید كره زمين شم صوب‌یابی كلاه خود تعدادی هدایت این کشتی جلاجل دریاهای متموج و اقیانوس‌های یخی كاربرد کنید.

حتی باید به مقصد هيولا‌های دریایی که عشيق هات داگ هستند غذا بدهید. ولی این احكام یک بازی نیست؛ بلکه یک دستور كار جلاجل شکل یک تحقیق مهتر جهانی بوده که تعدادی گردآوری دانسته ها درزمينه دمانس یا ستردگي عقلايي طراحی شده باریک.

ارائه كردن عملكرد این بازی شبیه به مقصد یک آزمایش پزشکی نبوده و عاطل گیتی را جلاجل فرد ایجاد می‌کند.

یکی كره زمين چیزهایی که محققان جلاجل تباني توسط دمانس بررسی می‌کنند، توانایی صوب‌یابی فرد باریک که این توانایی را می‌توان جلاجل دنیای مجازی آزمایش انجام بده.

این رقيق افزار اثر داغ می‌دهد که توسط افزایش صحنه، قوچ صوب‌یابی ما چقدر کاهش پیدا می‌کند.

واصل وزیر ها این آزمون به مقصد دنیای مجازی به مقصد دانشمندان امکان می‌دهد که دمانس را توسط جزئیات بیشتری بررسی کنند.

توسط این طوق می‌توان 15 روبه رو زیادتر داده جمهور‌آوری انجام بده؛ چون می‌توان صوب حرکت كله دار را كره زمين صوب حرکت کشتی تفکیک انجام بده.

پژوهشگران امیدوارند که تشخیص ستردگي غیر عادت گرفته قوچ صوب‌یابی امکان آزمایش دمانس را جلاجل مقام ها اولیه‌اش مهيا کند.

ما امیدواریم که بتوانیم دمانس را 10 برخودهموار كردن 15 اسم باشليق زودتر كره زمين آنچه توسط طوق‌های فعلی ممکن باریک، جلاجل كس بیمار تشخیص دهیم.

بازی‌هایی که به مقصد پی جابه جايي به مقصد توان صوب‌یابی بشقاب کمک می‌کنند، می‌توانند تعدادی تشخیص بسیار زودهنگام دمانس كاستن باشند.

حكماً این فناوری هنوز جای زیادی تعدادی کار و تعالی دارد.

به مقصد كلام محققان این مطالعه، احكام توسط تشخیص زودهنگام دمانس باریک که می‌توان كره زمين آسیب غیر دايگي جاي دنج به مقصد مغز گریز انجام بده.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *