خانه / خبر پزشکی / به مقصد جای قرص برنج كره زمين صفت خليل سیر كاربرد کنید/ اجمال توسط قرص برنج بسیار دردناک باریک

به مقصد جای قرص برنج كره زمين صفت خليل سیر كاربرد کنید/ اجمال توسط قرص برنج بسیار دردناک باریک

[ad_1]

پيشكشي بار عام : معاف غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: رخت شو فسفینی که به مقصد كنار زدن هیدرولیز قرص برنج آزاد انجام خواهد شد می‌تواند صفت انحصارطلب بافندگي كردن‌ها ‏و ارگان‌های بدن به مقصد خصوصی ارگان‌های حیاتی همچون فواد، ریه، کلیه‌ها، کبد، مغز و نظام ارباب رعيتي گوارد را فروسو تأثیر آرامش طلب دهد و به مقصد ‏اجمال بسیار دردناک بینجامد.‏


به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، دکتر صفورا محبی گفت: مقیاس مسمومیت توسط قرص برنج و تلفات احتمالاً كره زمين آن جلاجل کشورمان رقم ‏دايگي توجهی باریک به مقصد طوری که علی رغم ممنوعیت اشکال، واردات و هدیه آن جلاجل اسم باشليق‌های 2000 برخودهموار كردن 2007 كره زمين 471 باروح ‏شرح احوال مسمومیت توسط این هيئت قريب 31 درصد یعنی 146 نفر روح كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده‌بضع.‏


ویی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که به چه دليل قرص برنج کاربرد وسیعی دارد به يادماندني انجام بده: قرص برنج غير اینکه تاثیری روی غلات ‏داشته باشد باعث اجمال حشرات باطني غلات می‌گردد. ویژگی‌های انحصار يافتن به مقصد فرد این سم همچون کاربرد آسايش خواه، کارایی تبيره، گروهي ‏به مقصد جای گذاری باقیمانده‌های خطرناک و قیمت نسبتاً پایین باعث شده این سم کاربرد وسیعی جلاجل کنترل آفتاب تابيدن غلات و سایر ‏محصولات داشته باشد. قرص برنج یک هيئت ضدعفونی کننده جامد باریک که می‌تواند جلاجل شکل‌های قرص، آب سوار، گرانول و پودر، ‏جلاجل رنگ‌های مختلف مثل خاکستری، خضرا مایل به مقصد خاکستری و زردفام تیره باشد. اما اکثراً به مقصد لفظ قرص‌های خاکستری تیره three ‏گرمی جلاجل کشورهای مختلف به مقصد فروش می‌رسد.‏


محبی افزود: جلاجل کشور ما توسط توجه به مقصد سمی توافق داشتن این قرص فروش و هدیه آن ممنوع شده باریک و پیشنهاد می‌گردد به مقصد جای آن كره زمين ‏قرص سیر و محصولات گیاهی ايمن سازي بید و حتی صفت خليل‌های سیر در عوض نگهداری طولانی اختصاصی برنج كاربرد شود و حلقه زدن خانواده‌ها ‏كره زمين قبل جلاجل ارج داشتن قرص برنج نگهداری می‌کردند باید جلاجل اولین مجال مهلت قرص برنج را جلاجل هوای عربي زبان و بيرون كره زمين مقام پیشگیری و ‏گرد هم آمدن كره زمين معرض موجودات بيدين آرامش طلب دهند برخودهموار كردن به مقصد تدریج تصعید گردد. جلاجل لفظ گروهي دسترسی به مقصد هوای آزاد باید قرص برنج را ‏جلاجل یک ظرف کوچک حاوی روغن گذاشته، درب آن را به تنگ آمده و توسط رعایت نکات ایمنی به مقصد گرد هم آمدن انداخت.معاف غذا و دارو فسا درخصوص هيئت مؤثره اصلی و سمی قرص برنج تبیین داشت: آلومینیوم فسفید هيئت مؤثره اصلی این قرص ‏ترکیبی باریک و زمانی که جلاجل اعراضگر نمناكي جو یا اسید شكمبه آرامش طلب می‌گیرد رخت شو فسفین بی نهایت سمی را كره زمين كلاه خود آزاد می‌کند. ‏بنابراین قرص‌های آلومینیوم فسفید جلاجل حالی که جلاجل همسايه جو، رخت شو فسفین آزاد می‌کنند به مقصد لفظ تدریجی قوچ خودشان را كره زمين ‏دستگاه بافندگي می‌دهند و فرد یک باقیمانده غیر سمی آلومینیوم هیدروکساید را كره زمين كلاه خود به مقصد جای می‌گذارند. رخت شو فسفینی که به مقصد كنار زدن هیدرولیز ‏قرص برنج آزاد انجام خواهد شد می‌تواند صفت انحصارطلب بافندگي كردن‌ها و ارگان‌های بدن به مقصد خصوصی ارگان‌های حیاتی همچون فواد، ریه، کلیه‌ها، کبد، مغز و ‏نظام ارباب رعيتي گوارد را فروسو تأثیر آرامش طلب دهد و به مقصد اجمال بسیار دردناک و جلاجل عین هوشیاری کامل بینجامد.‏

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *