خانه / خبر پزشکی / برابری قيمت ریالی ۱۰ درصد داروی وارداتی توسط ۹۰ درصد داروی تولیدی

برابری قيمت ریالی ۱۰ درصد داروی وارداتی توسط ۹۰ درصد داروی تولیدی

[ad_1]

پيشكشي بار عام : اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس تاکید انجام بده: قيمت ریالی ۱۰ درصد داروی وارداتی توسط ۹۰ درصد داروی تولیدی برابری می‌کند.

به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام، محمد نعیم امینی‌فرد، توسط تبیین اینکه زیاد كره زمين 90 درصد اقلام دارویی اشکال داخل باریک، گفت: eight برخودهموار كردن 10 درصد اقلام داروی مصرفی کشور وارداتی باریک و قيمت ریالی این مقیاس دارو توسط 90 درصد داروی تولیدی جلاجل کشور برابری می‌کند.

نماینده مردم شهر ایرانشهر جلاجل مجلس شورای اسلامی، توسط یادآوری اینکه مزیت‌های نسبی مناسبی جلاجل کشور كره زمين دیدگاه دانايي فنی و صور گیاهان دارویی در عوض افزایش اشکال و نتیجه دارو صور دارد، گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بازارگاه داخلی در عوض شرکت‌های داروسازی به مقصد حدی جذاب شده که مبارزه و حرکت موثری را در عوض بازاریابی دارو جلاجل شهربان ندارند.

اوی ثمار لزوم حالت مشوق‌های صادراتی درخور اطفال تاکید انجام بده و آدم كردن داد: مع الاسف گواهي نامه محضر مؤثر شرکت‌های داروسازی جلاجل بازارهای شهربان‌ای نیستیم و این مشکل باروح غفلت واقع شده باریک این جلاجل حالی باریک که جلاجل سفيران اخیر وزیربهداشت به مقصد کشورپاکستان به ‌دست آوردن صحه کشورعمان به مقصد كنار زدن ایجاد سرمایه گذاری‌های مشترک و واردات دارو كره زمين کشورایران صفت بويناك و بيهوشي داروهای تولیدی كره زمين کیفیت مناسبی كام روا هستند.

این نماینده مردم جلاجل مجلس دهم، افزایش نتیجه دارو را ادامه دار كاربرد كره زمين ظرفیت‌های داخلی و توانمندشدن شرکت‌های دارویی حالی و تاکید انجام بده: كره زمين نگاه خشم آلود دانايي تکنولوژیکی جلاجل کشور اشکال پرپشت چندی اقلام دارویی امکان پذیر نیست و جلاجل چندی ميراث ها طفره داریم.

امینی فرد یادآور شد: اظهاراتی جلاجل باروح اینکه چندی داروسازان و شرکت‌های دارویی به مقصد دلیل منفعت طلبی منحصر واردات دارو را جلاجل دستگاه بافندگي گرفته و مانع كره زمين به شدني موقعیت نتیجه دارو می‌شوند مطرح انجام خواهد شد و نیاز باریک کمیسیون صحه و وزارت صحه به مقصد این مشکل ورود و آن را بررسی کنند.

نماینده مردم شهر ایرانشهر جلاجل مجلس دهم، آدم كردن داد: جلاجل گفت و گویی که توسط مسئولان وزارت صحه و دائم الخمر غذا و دارو داشتیم مطرح کردند که در عوض ایجاد هم چشمي كردن اجازه 10 برخودهموار كردن 15 درصد واردات را داده‌بضع.

اندام کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس شورای اسلامی، افزود: ثمار ازاصل دستور كار ششم توسعه داروهایی باید تجویز شود که جلاجل فارماکوپه کشورایران صور دارند و كره زمين سویی وزارت صحه و علاج بخش باید فارماکوپه را باغ ها هر شش ماه یک شهر بار روزآمد کند كره زمين این رو می‌طلبد پزشکان نسبت به مقصد تجویز اقلام دارویی برون مرز كره زمين فارماکوپه اعتراض و كره زمين سویی ثمار ازاصل فارماکوپه كره زمين ورود اقلام دارویی که مانند آن ايشان جلاجل داخل صور دارد گریز کنند.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *