خانه / خبر پزشکی / توسط وزنه بردار به مقصد كلنجار آلزایمر جلاجل سالمندی برویم !

توسط وزنه بردار به مقصد كلنجار آلزایمر جلاجل سالمندی برویم !

[ad_1]

 پيشكشي بار عام به مقصد حمل كره زمين صحت مند نیوز؛یک دکترای پزشك بودن سالمندی گفت: بيگانگان کمی جلاجل کشورمان وزنه بردار می‌کنند و این همزباني نیکویی نیست جلاجل حالیکه وزنه بردار وزیر ها می‌تواند شتاب جلي آلزایمر جلاجل دوران سالمندی را کاهش دهد.

دکتر احمد دلبری جلاجل گفت‌وگو توسط طبنا، توسط تبیین این موضوع بحث افزود: مع الاسف مبنا کمی‌كره زمين ایرانی‌ها هستند که به مقصد لفظ اسلوب مند وزنه بردار می‌کنند‌. شاید بگویید وزنه بردار نامنظم مرغوبيت كره زمين آن باریک که اصلا انجامش ندهیم. اتفاقات جلاجل این اخبار توسط كلاه خود شماست، اما وقتی توسط تاثیرات وزنه بردار اسلوب مند آشنا شوید، امیدواریم اعمال اسلوب مند وزنه بردار را به مقصد یک الگوی جايز شمردن زندگی كلاه خود تبدیل کنید.
اوی درزمينه هرآينگي اعمال وزنه بردار اسلوب مند و تاثیر آن ثمار پیشگیری كره زمين آلزایمر تقریر انجام بده: اخیرا توجه خاصی به مقصد اهمیت فعالیت ورزشی ثمار تندرستي مغز و عملکرد ذهنی شده باریک‌. جلاجل سالمندی، ‌افزایش جریان آب خون مغز به مقصد كنار زدن فعالیت ورزشی به مقصد ديباچه بهترین راهبرد ارتقای تندرستي جسم و سيركننده شناساننده انجام خواهد شد که كشيده شده به مقصد به شدني عملکرد شناختی و مغزی خواهد شد.
دلبری آدم كردن داد: وزنه بردار به مقصد خصوصی جلاجل دوران سالمندی باعث افزایش جریان آب خون جلاجل مغز انجام خواهد شد. به شدني عملکرد مغز و قوه ذاكره به مقصد كنار زدن فعالیت ورزشی باعث تقویت صفت انگبين‌های مغزی و ایجاد سازگاری‌های عصبی جلاجل پذیرایی مختلف مغز انجام خواهد شد.این فرآیند وعاء اساسی جلاجل اعمال فعالیت‌های شناختی، یادگیری و عملکرد قوه ذاكره دارد.
دکترای پزشك بودن سالمندی كره زمين صیانت افزونتر گفت: فعالیت ورزشی اسلوب مند باعث افزایش مساحي كردن نشت عوامل مخل نوروتروفیک (‌بویژه باعث رشد عصبی جداگرديده شده كره زمين مغز یا BDNF) انجام خواهد شد که جلاجل تقویت قوه ذاكره و یادگیری وعاء بسیار مهمی‌دارند.
این اندام هیات علمی ‌دانشگاه تاکید ‌انجام بده: اعمال وزنه بردار به مقصد اختصاصی ۱۵۰ مادام ۳۰۰ دقیقه جلاجل هفته، خير مهجور مانع افزایش تراكم آب خون، کاهش مساحي كردن کلسترول آب خون و چاقی انجام خواهد شد بلکه ریسک ابتلا به مقصد بیماری‌های قلبی و دیابت را به مقصد نكراء کاهش می‌دهد و سالمندان می‌توانند همچنان زندگی شاد سوا محضر آلزایمر داشته باشند. تلفیق دستور كار ورزشی اسلوب مند و رژیم غذایی استاندارد می‌تواند باعث به شدني و مدیریت مرغوبيت بیماری‌های ريشه دار شود.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *