خانه / خبر پزشکی / توسط فرزندم جلاجل دوران رسيدگي به چه طريق روال کنم؟

توسط فرزندم جلاجل دوران رسيدگي به چه طريق روال کنم؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : شاید شما که الان این ديباچه مقاله را دیدید به مقصد یاد ارتباطتان توسط دوطرفه و پس نشيني جلاجل حلول كننده بلوغتان افتادید. به مقصد این فکر کردید که آیا واقعا بهترین و مناسبترین قسم برخورد توسط ايشان به چه طريق باید باشد؟ به چه طريق روال کنید مادام نوجوانتان كره زمين تاو کمتری كام روا شود؟

رسيدگي توسط شکوه ترین محب تآميز زندگی 

به مقصد شرح احوال سایت تبیان، یکی كره زمين توسط شکوه ترین و پوشيدگي كريه ترین مرحمت ها رشدی هر فرد، دوران بلوغش می باشد. جلاجل این محب تآميز فرد خير جلاجل دوران خردسالی هست و خير جلاجل دوران بزرگسالی، اندک اندک كره زمين کودکی مسافر می گیرد مادام مهتر شود. کودک اندک توان فوری، فعلاً عاطل قوچ می کند و كلاه خود را مهتر می بیند. هر دوال عاطل های جدیدی را هیبت می کند و متحد شدن دارد مستقل نمناك بشود. این درحالی هست که ممکن باریک والدینش جلوی خودمختاري او را بگیرند و همین امر باعث ایجاد تاو و پرخاشگری جلاجل او شود. والدینی که نوجوان جلاجل حلول كننده رسيدگي دارند، باید مساحي كردن مفروضات و آگاهی های خودشان را نسبت به مقصد رسيدگي و تغییراتی که جلاجل نوجوان ایجاد می کند، تبيره ببرند مادام بتوانند تباني بهتری را توسط نوجوانشان ثابت کنند و در عرض توسط او همسايگي یک متحد شدن باشند.


رسيدگي چیست؟ 

رسيدگي به مقصد كلكسيون ای كره زمين به‌تمامی رشدی جسمانی و عقلانی كلام می شود. رشد جسمانی زودتر كره زمين رشد عقلانی سرخرگ می شود و به مقصد ناگهان نوجوان كره زمين نگاه خشم آلود ظاهری به‌تمامی زیادی را داغ جا میدهد که ممکن باریک برایش نيك آیند نباشد. کافیست نوجوانی اعتماد به مقصد شهواني پایین هم داشته باشد همین مشكل سازي باعث مجاور گیری و منزوی كشته شدن نوجوان می شود. حسب معمول این تنش زايي كره زمين قريب 9 الی 19 سالگی جلاجل دختران و قريب 13 الی 19 سالگی جلاجل پسران يكدلي می افتد. پشت بام مرغوبيت باریک والدین قبل كره زمين رسیدن فرزندشان به مقصد این صحنه، مساحي كردن آگاهی خودشان را درزمينه رسيدگي و نحوه تباني توسط نوجوانشان تبيره ببرند.


مهتر ترین کمک والدین به مقصد نوجوان جلاجل حلول كننده رسيدگي 

یکی كره زمين بااستعداد ترین کارهایی که ابوي و والده باید در عوض فرزندشان كره زمين کودکی و به مقصد خصوصی جلاجل نوجوانی اعمال بدهند، تبيره جابه جايي اعتماد به مقصد شهواني و كرنش شهواني نوجوان باریک. كرنش شهواني به مقصد معنای متحد شدن درآمد داشتن كلاه خود باریک. والدین باید کاری کنند مادام نوجوانشان خوش خدمتي كردن را متحد شدن داشته باشد و جلاجل نهایت به مقصد اعتماد به مقصد شهواني یعنی وثبه ورزی، برسد. راهکارهای زیر می توانند جلاجل تبيره جابه جايي اعتماد به مقصد شهواني نوجوانان کمک کننده باشد:

به مقصد فرزندتان بگویید همه ی بيگانگان به‌تمامی دوران رسيدگي راتجربه می کنند مادام ايشان کمتر كره زمين ظاهرشان مضطرب باشند.

1- جلاجل زمانی که نوجوانتان قصد درستكاري وزیر ها توسط شما را دارد، حتما توسط او مراوده چشمی ثابت کنید. 

2- هیچ گاه كره زمين ظهور نوجوانتان، منفی نگویید. به مقصد او استشهادات بدهید و بگویید که شما هم جلاجل دوران رسيدگي چون كه به‌تمامی ظاهری را هیبت کرده اید. داغ جا وام گذاردن عکس هایتان جلاجل دوران رسيدگي می تواند در عوض نوجوانتان خوشایند باشد. 

Three- مهر وزیر ها را فراموش نکنید. توسط توجه به مقصد جنسیت فرزندتان و در عرض توسط توجه به مقصد قسم محبتی که فرزندتان نیاز دارد، حتما به مقصد او مهر کنید. 

Four- مهيا وزیر ها ایمنی نیز بسیار بااستعداد باریک. هر زوجی ممکن باریک جلاجل زندگیشان توسط یکدیگر مشکلاتی را داشته باشند. اما مراقب باشید که مشکلات و پيشكش دادن هایتان را جلاجل محضر فرزندان مطرح نکنید و جلاجل مکانی به مقصد لفظ خصوصی توسط یکدیگر راجع به مقصد تعارضتان درستكاري کنید. 

5- تشویق وزیر ها مايه دیگری باریک. حتما نوجوانتان را به مقصد دلایل مختلف، و توسط توجه به مقصد موفقیت هایی که به مقصد دستگاه بافندگي آورده باریک، تشویق کنید و به مقصد او انگیزه ترقی بدهید. 

6- به مقصد فرزندانتان مسئولیت های توسط توجه به مقصد تواناییشان بدهید. این کار می تواند اعتماد به مقصد شهواني ايشان را بسیار تبيره ببرد. 

7- ارچه نوجوانتان کار نامناسبی را اعمال داد، هیچ گاه نگویید که دوستش ندارید و یا كره زمين دستش مضطرب هستید مرغوبيت باریک به مقصد او

والدین باید قبل كره زمين رسیدن فرزندشان به مقصد صحنه نوجوانی، مساحي كردن مفروضات و آگاهی های خودشان را تبيره ببرند.

بگویید که كره زمين کار یا رفتاری که اعمال داده اید مضطرب شده اید. 

دستور كار ریزی کنید و زمان هایی را به مقصد فرزندانتان اختصاص بدهید 

یکی افزونتر كره زمين مسئولیت های والدین جلاجل برابر فرزندشان، این باریک که در عوض ايشان هنگام ولادت بگذارند. توسط توجه به مقصد شغلتان، جنسیت و صحنه فرزندتان حتما دستور كار ریزی نمایید. راهکارهای زیر می تواند در عوض درآمد داشتن یک دستور كار پسندیده توسط هم وجود داشتن به مقصد شما کمک کند: 

1- زمان مشخصی را كره زمين قبل تعیین کنید و به مقصد فرزندتان بگویید که می خواهید توسط او باشید. 

2- جلاجل جمعناتمام مدتی که جلاجل کنار فرزندتان هستید سعی کنید به مقصد هیچ چیز دیگری الا فرزندتان و فعالیتی که آرامش طلب باریک اعمال بدهید، فکر نکنید. 

Three- نگاه خشم آلود فرزندتان را بپرسید که زیادتر تمایل دارد که به مقصد چون كه کاری توسط یکدیگر بپردازید. سینما، شبيه، وزنه بردار و … .


والدین عزیز! گوش به مقصد ناقوس باشید… شما یک الگو هستید 

سعی کنید که الگوی رفتاری گیتی در عوض فرزندانتان باشید. طرز لباس پوشیدن، درستكاري وزیر ها، روال وزیر ها شما به مقصد راحتی می تواند ثمار روی فرزندتان تاثیر جادادن باشد. فرزندتان ارچه ببیند که شما جلاجل موقعیت های تاو آور به مقصد راحتی تاو كلاه خود را کنترل می کنید، طبیعتا او هم می تواند توسط تکرار و تمرین به مقصد این زبري دستگاه بافندگي پیدا کند.


جلسات تمييز ماهیانه 

حسب معمول نوجوانان كره زمين تمييز كشته شدن خوششان نمی آید. بهترین راهکار در عوض اینکه بتوانید روال نوجوانتان را تمييز کنید این باریک که جلاجل اول زبري های لغاز وزیر ها را بیاموزید و جلاجل وهله بعدی اجازه دهید فرزندتان هم كره زمين شما لغاز کند. هنگامی ابن شما می بیند ابوي و مادرش اجازه لغاز كشته شدن می دهند، اینجاست که نوجوان نیز آسوده بودن نمناك این مشكل سازي را می پذیرد. درآمد داشتن جلسات ماهیانه لغاز می تواند کمک موثری باشد.


وهاج و بی غطا درستكاري کنید 

والدین حتما باید غير کنایه توسط فرزندشان درستكاري کنند و جمعناتمام انتظاراتشان را به مقصد لفظ وهاج و واضح به مقصد فرزندشان تبیین کنید.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *