خانه / خبر پزشکی / توسط بیماری های عفونی منتقله موردها غذایی آشنا شوید

توسط بیماری های عفونی منتقله موردها غذایی آشنا شوید

[ad_1]

شکیب الحق:کارشناس ارشد میکروبیولوژی بالینی دانشگاه ناتینگهام انگلستان
به مقصد شرح احوال پيشكشي بار عام بیماری های عفونی منتقله كره زمين راه موردها غذایی را حسب معمول توسط عناوین مختلفی نظیر میکروب شکمی یا گاستروانتریت می شناسیم که همين به مقصد ديباچه یک جنگ جو بااستعداد جلاجل مربوط به حوزه صحه و تندرستي کشور ها مطرح باریک . همه ما به مقصد باکتری های محیط جهات كلاه خود آلرژي زا هستیم اما تعدادی نوزادان ، کودکان ، بيگانگان مسن ، افرادی که توسط كاستي سیستم ایمنی روبه رو هستند و کسانی که امکان دسترسی به مقصد سرچشمه ها بهداشتی و درمانی درخور اطفال ندارند حسب معمول بیشترین اسیب را هنگام رویارویی توسط بیماری های عفونی منتقله غذایی می بینند.
تقریبا همه ما جلاجل درافتادن دوران زندگی ممکن باریک بیماری لينت مزاج خفیف و محصول شونده معاشر توسط حالت دل به هم خوردگي و استفراغ را تعدادی تا چه وقت دوال هیبت کرده ایم . بیماری های عفونی منتقله موردها غذایی جلاجل لفظ گروهي رسیدگی و علاج بخش درخور اطفال می تواند كشيده شده به مقصد پیمان خطرناکی نظیر كره زمين کار افتادگی کلیه و بیماری های نظام ارباب رعيتي سیستم عصبی شود. به مقصد صفت منسوب به طوس کلی این بیماری ها می تواند تاثیر دايگي توجهی ثمار قسم زندگی و اقتصاد داشته باشد .
عوامل بیماریزای میکروبی را بشناسیم
كره زمين مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری های عفونی منتقله موردها غذایی سالمونلا ، اشریشیا کلی و کمپیلو باکتر ها را می توان غيرماذون سرما. این باکتری ها به مقصد لفظ گسترده جلاجل محیط یافت می شوند و حسب معمول جلاجل روده حیوان های زراعی نظیر ثور ، خوک و طير به مقصد معاشر پرندگان وحشی یافت می شوند. هنگام قربانی و پردازش گوشت ، این باکتری ها می توانند تجهیزات و لاشه حیوان را آلوده کند . همال بارز ان الودگی طير توسط باکتری کمپیلو باکتر باریک . سایر باکتری ها جلاجل بافندگي كردن های عمیق یافت می شوند. به مقصد ديباچه مثال سالمونلا می تواند باطني گره های لنفی محیطی ثور و خوک باقی بماند. این گره های لنفی کوچک هستند و برداشتن ان كره زمين لاشه گوشت هنگام پردازش سخت باریک و به مقصد همین دلیل باکتری توسط گوشت گردون کرده باقی می ماند. نگهداری نامناسب گوشت و اسم پري زده موردها غذایی الوده می تواند كشيده شده به مقصد مسمومیت غذایی شود اما توسط اقدامات جنون مردم آزاري نظیر نگهداری درخور اطفال كره زمين طير و پختن کافی گوشت می تواند مانع كره زمين تبرئه کمپیلوباکتر و سالمونلا به مقصد بشقاب شود. شرکت های اشکال کننده موردها غذایی باید استاندارد های واجب شده جلاجل اسم مورد نحوه نگهداری و پزشكان را جلاجل اختیار مشتریان آرامش طلب دهد. توسط همه این اوصاف ، ما می توانیم جلاجل اعراض كننده باکتری های مولد حیوانی كره زمين طریق سایر بيگانگان و نژنگ های الوده آرامش طلب بگیریم . بهترین راه مقابله و پیشگیری شستشوی درخور اطفال دستها می باشد.
بیشمار ثمار این باور بضع که میکروب های بیماری زای موردها غذایی آسیبی به مقصد مخازن حیوانی به مقصد صور امده كره زمين انها ندارد اما این نگاه همیشه درست نیست . چندی كره زمين انواع باکتری سالمونلا می توانند بیماری لينت مزاج متناوب را جلاجل ثور ها و خوک ها ایجاد کنند و این جلاجل حالیست که گروهی افزونتر كره زمين باکتری های این خانواده می تواند كشيده شده به مقصد بیماری هایی شبیه به مقصد مطبقه و كم ارزش جنین جلاجل حیوانات شود. واکسیناسیون درخور اطفال طیور گزینه مناسبی تعدادی کاهش نكراء بیماری های منتقله موردها غذایی محسوب می شود. توسط این صور جلاجل حلول كننده موجودي زردتشتي واکسن تعدادی کمپیلو باکتر جلاجل طير ها صور ندارد . واکسن های سالمونلا تعدادی حیوانات زراعی صور دارد اما مکانیسم عملکرد واکسن به مقصد لفظ دقیق تعریف نشده باریک . علاوه ثمار واکسن ، ارتقا مساحت گيري صحه جلاجل روستاهای کشور و ایجاد به‌تمامی كاستن جلاجل نحوه دامداری و کشاورزی می تواند جلاجل کاهش گشايش پاتوژن های بیماریزا كاستن باشد. توسط گشايش موج جدیدی كره زمين باکتری های پرطراوت به مقصد انتی بیوتیک ها ، همسايگي ماضي نمی توانیم مهجور به مقصد انتی بیوتیک ها تعدادی علاج بخش این بیماری ها اکتفا کنیم .
شکیب الحق جلاجل پایان افزود : پژوهشگران جلاجل سالهای اخیر به مقصد ژنتیک میکروب های بیماریزایی غذایی دستگاه بافندگي پیدا کردند اما ژنوم این باکتری ها بسیار پیچیده باریک . پیدا وزیر ها ژنهای وظيفه مند بیماریزایی و تبدیل انها به مقصد گزینه های درخور اطفال تعدادی واکسیناسیون مثل یافتن سوزن جلاجل انبار کاه می باشد . توسط كاربرد كره زمين طشت و تکنیک های جدید توالی یابی ژنتیکی و محاسباتی می توان به مقصد یافتن رازهای زیادتر كره زمين این موجودات ریز میکروسکوپی امید داشت . همسايگي سایر بیماری های عفونی نظارت و پیشگیری همين به مقصد ديباچه بهترین گزینه جلاجل ديسيپلين تندرستي کشور ها باید باروح توجه آرامش طلب گیرد
 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *