خانه / خبر پزشکی / این موضوع بحث را هم محفل توسط شوهرتان بخوانید!

این موضوع بحث را هم محفل توسط شوهرتان بخوانید!

[ad_1]

پيشكشي بار عام : زن آزاري شما هم قلب به مقصد کارهای خانه محقر نمی‌دهد؟ كره زمين کدام ردياب باریک؟ آن‌ها که رسما اعلام می‌کنند که دستگاه بافندگي به مقصد سیاه‌وسفید نمی‌زنند، یا آن‌‌ها که به مقصد بهيمه ها‌های مختلف هنگام ولادت می‌خرند و كره زمين زیر کار جلاجل می‌روند برخودهموار كردن وقتی‌که افزونتر اوضاع بحرانی شود و کار را اعمال دهند؟ یا این‌که آن‌قدر معطل می‌کنند یا ردياب‌گل به مقصد پيمان می‌دهند که شما ترجیح بدهید خودتان کارها را اعمال بدهید؟ فکر می‌کنید چريدن؟

بلند نیستند

به مقصد شرح احوال نی نی سایت،شاید كريه باشد که باور کنید، ولی واقعیتش این باریک که خیلی كره زمين آقایان کاری را اعمال نمی‌دهند چون بلند نیستند. آقایان به مقصد‌اندازه خیلی كره زمين سيده‌ها جلاجل خانه محقر ابوي و مادرشان تمرین نداشته‌بضع و سه گوش جلاجل تغسيل ظرف‌ها، تکنیک‌هایی که سيده‌ها بلدند را بلند نیستند و دستشان حسابی کند باریک. درنتیجه کاری که یک سيده جلاجل ده دقیقه اعمال می‌دهد را یک‌ساعته اعمال می‌دهند عربي زبان توسط کلی خستگی. عربي زبان غر هم می‌خورند که چريدن این‌قدر طولش می‌دهند یا این‌که چريدن كره زمين طوق‌های بهتری كاربرد نمی‌کنند. خب بلند نیستند! ارچه اسم مكلف خانه محقر شما هم همین باریک، مرغوبيت باریک آقا خیلی بي تزوير بخواهد که طوق سریع‌نمناك و جنون مردم آزاري‌نمناك کارها را یاد بگیرد و سيده هم خیلی باحوصله به مقصد او یاد بدهد. پس ازآن هم‌زمان کافی تعدادی تمرین هست. یادتان باشد این مشارکت به مقصد آما هردوی شما و درنهایت به مقصد آما فرزندتان باریک. پشت بام‌ازآن به مقصد‌ديباچه ابزاری تعدادی اذیت وزیر ها هم كاربرد نکنید. سيده‌ها شیطنت نکنید، هوس نکنید جلاجل مهمانی تعریف کنید که همسرتان چون كه‌کاری را بلند نبوده، هرچقدر هم که به مقصد نگاه خشم آلود خودتان باكمال باشد!

 

یادشان می‌رود

باور کنید، خیلی كره زمين آقایان چون خو شبو ساختن به مقصد کار خانه محقر ندارند، یادشان می‌رود که باید کارهای خانه محقر اعمال شود. سه گوش برخودهموار كردن پرپشت ظرف کثیف روی اعصابشان نرود، دستگاه بافندگي به مقصد ظرف‌ها نمی‌زنند. برخودهموار كردن وقتی یک نیمروز کامل كنار زدن وسایلشان نگردند،‌ متوجه نمی‌شوند که روی میزشان بازارگه عشرت جو شده و به هر حال،‌ مثل سيده‌ها حواسشان به مقصد کارهای خانه محقر نیست. وقتی این ردياب كره زمين آقایان زن آزاري سيده‌هایی می‌شوند که توقف دارند نامويه خوش خدمتي كردن بفهمد و متحد شدن ندارند دائم تذکر بدهند، اوضاع نامسلح انجام خواهد شد.

پوشيدگي مگر آدم چقدر می‌تواند تذکر بدهد و یادآوری کند؟ پشت بام ويد چیست؟ بهترین کار این باریک که یک دستور كار‌‌ریزی درست‌وحسابی داشته باشید. ارچه کارهای خانه محقر و کارهای هر دوی شما جلاجل درافتادن دوال دستور كار مشخصی دارد، می‌توانید یک دستور كار‌‌ریزی هفتگی داشته باشید. سه گوش معلوم باشد که چهارشنبه‌ها عصر هنگام ولادت بسامان وزیر ها میز کار باریک.

ارچه دستور كار این‌قدر مشخص نیست یا این‌که خودتان متحد شدن ندارید مثل مدرسه دستور كار هفتگی داشته باشید، یک پرده جلاجل خانه محقر مونس کنید،‌ جایی که هر كورس ببینید،‌ سه گوش جلاجل طباخ خانه. یک اسم بي حس وایت‌بورد کوچک یا حتی یکی كره زمين شیشه‌های خانه محقر که رو به مقصد نورگیر باریک می‌تواند گزینه نیکی باشد. پس ازآن هر كورس، يوميه هر کاری که به مقصد ذهنتان رسید جلاجل خانه محقر باید اعمال شود را روی آن بنویسید. این‌طوری هر زمان که هرکدام هنگام ولادت خالی پیدا کنید، می‌توانید یکی كره زمين آن کارها را اعمال دهید و جلوی آن‌یک تیک بزنید یا رویش به هدف نخوردن بکشید.

وجود داشتن این اسم بي حس یا شیشه یا هر جایگزینی که تعدادی آن پیدا کنید یادآور نیکی باریک. وقتی آدم یک کار را ببیند که كورس سه دوال باریک روی پرده مابقي، آن را اعمال می‌دهد، غر و نق هم جلاجل کار نیست.


فکر می‌کنند کار خانه محقر زنانه باریک

ازآنجاکه مع الاسف اندک نیستند آقایانی که توسط نسبت وام گذاردن زنانه وجود داشتن به مقصد یکسری كره زمين کارها، ویژگی‌ها و رفتارها، آن کارها را جلاجل بین آشوب كلاه خود تحقیر می‌کنند، بینهایت كره زمين آقایان كره زمين اعمال رفتاری که آن را زنانه می‌دانند هراس دارند. آن‌ها می‌ترسند بقیه به مقصد آن‌ها بگویند نسا‌ذلیل، ضعیف، مردی که کارهای زنانه اعمال می‌دهد و …

آقایان حرمت‌داشته! ارچه معامله پاياپاي ذهنتان چنین نگرانی دارید، مرغوبيت باریک توسط خودتان بي تزوير باشید. به مقصد خودتان دروغ باف نگویید و این نگرانی را جلاجل عمق ذهنتان کشف کنید. پس ازآن یک‌شهر بار افزونتر به مقصد آن نگاه کنید و ببینید آیا واقعی باریک یا یک واهمه كردن قدیمی باریک که كره زمين دوران نوجوانی به مقصد‌جای مابقي. الان شما خانواده‌دارید و افزونتر واجب شده نیست نگران تایید یا گروهي تایید همسالان كلاه خود باشید. شما تعیین می‌کنید مسیر و طوق زندگی‌تان چون كه باشد و کسی نمی‌تواند روی این تصمیم تاثیر بگذارد، مگر این‌که این اجازه را به مقصد او بدهید.

سيده‌های عزیز هم جلاجل این باروح جلوی زبانشان را می‌گیرند و مردشان را تحقیر نمی‌کنند. ارچه خواهان شدن خوش خدمتي كردن جلاجل این باروح توسط شما وجع قلب کند، می‌توانید به مقصد او روحیه بدهید و استقلالش را تحسین و تشویق کنید.

کار خانه محقر را کار خودشان نمی‌دانند

بدون شك‌صفت منسوب به طوس که خیلی كره زمين سيده‌ها جلاجل کلبههایی مهتر‌شده‌بضع که یاد گرفته‌بضع همه کارهای خانه محقر توسط نسا باریک، آقایان زیادی هم جلاجل چنین کلبههایی مهتر‌شده‌بضع و تصورشان این باریک که کارهای خانه محقر‌ ثمار كفالت نسا باریک، حتی ارچه خانمشان زیادتر كره زمين آن‌ها بیرون كره زمين خانه محقر مشغول و مبتلا باشد. آقایانی که این‌صفت منسوب به طوس فکر می‌کنند، تغییر نگاه خشم آلود نمی‌دهند مگر این‌که خودشان بخواهند. مگر خير؟ پشت بام، آقایان حرمت‌داشته،‌ لطفا یک‌شهر بار افزونتر به مقصد این فهمید فکر کنید و ببینید این باور شخصی خودتان باریک یا این‌که احكام این‌صفت منسوب به طوس یاد گرفته‌اید. سيده‌ها یادتان باشد جلاجل این باروح، درستكاري وزیر ها به مقصد همسرتان کمک می‌کند برخودهموار كردن باور واقعی خوش خدمتي كردن را پیدا کند و جلاجل باروح تغییر نظرش تصمیم بگیرد. توسط غر تكاپو كردن یا دعوا وزیر ها، احكام اوضاع بدتر انجام خواهد شد. می‌توانید زمان‌هایی که خودتان كورس نفر هستید،‌ سوا این‌که دیگران،‌ به مقصد‌اسم مورد والدینتان یا فرزندانتان بخواهند تیم دفاع كره زمين یکی كره زمين طرفین تشکیل بدهند و اوضاع را نامسلح‌نمناك کنند، درزمينه این فهمید درستكاري کنید و به مقصد هم کمک کنید نقالي كردن‌نگاه خشم آلود یکدیگر را مرغوبيت درک کنید. سيده‌ها فکر نکنید که به مقصد‌مرورزمان خوش خدمتي كردن كره زمين خلف وعده اشاره با گوشه چشم نازک وزیر ها شما می‌فهمد، خير، اصلا آدمیزاد زبان را تعدادی همین نوآوري انجام بده، خاصه و خرجي كردن که همه توسط اشاعت و روال منظورشان را به مقصد هم می‌رسانند.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *