خانه / خبر پزشکی / کشورایران جلاجل عسرالنفس وجدها توسط موج گسترده سالمندی

کشورایران جلاجل عسرالنفس وجدها توسط موج گسترده سالمندی

[ad_1]

پيشكشي بار عام : سخنگوی کمیسیون صحه و علاج بخش مجلس گفت: اقتصاد عملي ساختن كاستن جلاجل گرایش به مقصد فرزندآوری باریک اما درصد به عمد ای كره زمين خانوارها جلاجل کشور زیر حروف تنگ راه هستند.

به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، احمد همتی، توسط تعبیر اینکه مشکلات اقصادی و فرهنگی جلاجل اسم باشليق های اخیر نرخ رشد خواهد شد را توسط کندی مواجه کرده باریک، گفت: اقتصاد عملي ساختن كاستن جلاجل گرایش به مقصد فرزندآوری باریک این جلاجل حالی بوده که درصد به عمد ای كره زمين خانوارها جلاجل کشور زیر حروف تنگ راه هستند.

نماینده مردم سمنان جلاجل مجلس شورای اسلامی، توسط تاکید ثمار اینکه تعدادی افزایش نرخ باروری باید مشکلات اقتصادی جامعه و خانوارها رفع شود حمایت ها كره زمين زوجین تعدادی فرزندآوری را ناکافی حالی و تاکید انجام بده: مع الاسف جلاجل چندی مدیر ها نرخ بیکاری زیاد كره زمين 20 مادام 30 درصد باریک و كره زمين سویی اشتهازا چندی جوانان جلاجل سنین تبيره مهيا می شود که این مشکل تاثیر زیادی جلاجل بی رغبتی جوانان به مقصد ازدواج و در عرض زوجین به مقصد فرزندآوری دارد بنابراین نیاز باریک توجه جدی به مقصد به شدني کیفیت اشتهازا و اقتصاد خانواده ها داشته باشیم.

اوی توسط تعبیر اینکه جوانان تعدادی ازدواج و زوجین تعدادی فرزندآوری باید ثبت كننده اقتصادی داشته باشند، افزود: تامین درآمد و روند زندگی جوانان و زوجین تعدادی ازدواج و فرزندآوری باید تغییر کند جلاجل این اخبار هر تا چه وقت مشکلات اقتصادی جلاجل بی رغبتی زوجین به مقصد فرزندآوری كاستن باریک اما مشکلات فرهنگی نیز جلاجل این به دفعات بی تاثیر نیست.

این نماینده مردم جلاجل مجلس دهم، توسط تاکید ثمار اینکه فرزندآوری باید توسط فرهنگ سازی به مقصد قيمت تبدیل شود، آدم كردن داد: جلاجل این زمینه باید نظام ارباب رعيتي های فرهنگی به مقصد خصوصی شرفه و سیما فرهنگ سازی مناسبی را داشته باشند.

همتی توسط یادآوری اینکه ناباروری زوجین جلاجل کاهش نرخ خواهد شد بی تاثیر نبوده باریک، اهداء تخمک یا اسپرم را یکی كره زمين راه های علاج بخش ناباروری حالی و گفت: جلاجل همین اخبار مطرود گشتن ساماندهی اهداء جلاجل مراکز علاج بخش ناباروری به مقصد شرط رعایت و دیدگاه جنبه های شرعی، فقهی و قانونی طی هفته های اخیر جلاجل کمیسیون صحه تصویب شده باریک؛ توقف می رود مناقشه های قانونی و شرعی این مطرود گشتن گدازش شود مادام بخشی كره زمين مشکلات مانع راه ناباروری  مرتفع شود.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *