خانه / خبر پزشکی / اولین جراحی بیماری وسواس جلاجل کشورایران

اولین جراحی بیماری وسواس جلاجل کشورایران

[ad_1]

پيشكشي بار عام : رئیس تين علوم اعصاب کشورایران توسط اشارت به مقصد اولین جراحی بیماری وسواس جلاجل کشور، گفت: این جراحی توسط کارگذاشتن الکترود جلاجل مغز اعمال می شود و جلاجل علاج بخش اعتیاد و بیماری صرع نیز کاربرد دارد.

 دکتر محمد تقی جغتایی مشاور به ‌دست آوردن صحه جلاجل امور توانبخشی جلاجل گفتگو توسط مهر جلاجل کنار ششمین کنگره علوم اعصاب، افزود: تيرخور این کنگره ایجاد پل تباني میان محققین درعلوم بنیاد و علوم بالینی باریک. مباحثی که جلاجل این کنگره مطرح می شود اقداماتی ست که به مقصد مقام ها کاربردی رسیده باریک.

اوی آدم كردن داد: مربوط به حوزه هایی که جلاجل کنگره امسال باروح بررسی آرامش طلب می گیرد عبارت باریک كره زمين كاربرد كره زمين تکنولوژی تحریکات مغزی تعدادی علاج بخش بیماری ها، این تکنولوژی تحریکات سطحی و عمقی مغز بوده و عمدتا تعدادی علاج بخش بیماری ها رایج مثل پارکسینون و وسواس كاربرد می شود.

رئیس تين علوم اعصاب کشورایران تقریر انجام بده: اولین حراجی وسواس جلاجل کشورایران توسط تیمی كره زمين دانشگاه علوم پزشکی کشورایران جلاجل تاچند ماه ماضي اعمال شد و نتایج این جراحی داغ جا داد این قسم تحریکات مغزی می تواند جلاجل علاج بخش این نوع بیماری ها نیز کاربرد داشته باشد.

جغتایی آدم كردن داد: تکنولوژی تحریکات مغزی جلاجل اعتیاد و بیماری صرح نیز می تواند کاربرد داشته باشد.

اوی افزود: ستاد شناختی و محققین علوم اعصاب به مقصد كنار زدن خودکفایی جلاجل تکنولوژی علوم اعصاب هستند که خوشبختانه اقداماتی جلاجل این راستا نیز اعمال شده باریک. هم اکنون الکترود های مغزی تعدادی اعمال این تحریکات ، توسط دانشجویان فنی دانشگاه شهرستان تهران ساخته بضع و جلاجل محرزشدن حیوانی کوچک اجرایی شده و عملکرد مثبتی داشت. اکنون واصل فاز بعدی آن یعنی آزمایش ثمار روی حیوانات مهتر شده باریک و ارچه این محب تآميز نیز به مقصد عنایت خیزاب کنیم این الکترود واصل فاز انسانی می شود و پس ازآن كره زمين آن می تواند به مقصد ديباچه یک وسايل اشکال کشورایران جلاجل اختیار جراحان و روانپزشکان آرامش طلب بگیرد.

مشاور به ‌دست آوردن صحه جلاجل امور توانبخشی آدم كردن داد: امروزه میتوان بیماری های پیشروده ی مغز را نظیر پارکینسون و الزیمر جلاجل بيگانگان شناسایی کنیم که جلاجل این کنگره به مقصد آن می پردازیم.

اوی افزود: جلاجل این طوق علاوه ثمار اسم تاييد های شناختی كره زمين طریق بایومارکر ها این بیماری های پیشرونده را تشخیص داده می شود. این اقدام به مقصد لفظ شبکه ای توسط تاچند دانشگاه جلاجل کشورایران جلاجل دستگاه بافندگي بررسی باریک که پس ازآن كره زمين قراردادبستن مقام ها آزمایشی كره زمين آن كاربرد می کنیم. اسم تاييد های شناختی افرادی را که ممکن باریک جلاجل آینده به مقصد اختلالاتی نظیر آلزایمر و دمانس مبتلا شوند را شناسایی می کنند .

جغتایی یادآور شد: دمانس جلاجل سنین ۶۵سال به مقصد فوق درافراد رخ می دهد و بااستعداد ترین اقدامی که ما اعمال می دهیم این باریک که افرادی که زمینه و رختخواب واجب شده تعدادی ابتلا به مقصد آن را دارد را شناسایی کنیم به مقصد همین دلیل این اسم تاييد ها را حسب معمول جلاجل بيگانگان ۵۵سال به مقصد فوق اعمال میدهیم.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *