خانه / خبر پزشکی / اهمیت کاردیوآنکولوژی

اهمیت کاردیوآنکولوژی

[ad_1]

 پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر، ثریا سلمانیان جلاجل عسرالنفس برگزاری همایش کاردیوآنکولوژی، تقریر داشت: توسط افزایش شیوع صفت سرطان زا جلاجل كره ارض جلاجل حلول كننده موجودي این بیماری به مقصد جنگ جو مهتر بشری تبدیل شده و سيني اعلام دائم الخمر جهانی صحه كره زمين هر ۶ نفر یکی مبتلا به مقصد صفت سرطان زا باریک و این بیماری سومین علت اجمال و میر به مقصد نمره می‌رود.
اوی افزود:‌ بااستعداد ترین شانس بیمار، تشخیص بیماری آن جلاجل مقام ها اولیه و علاج بخش به مقصد وقت گذراني باریک که خوشبختانه توسط  تشخیص‌های گاه هنگام کلان كره زمين بیماران مبتلا صفت سرطان زا نجات پیدا می‌کنند و درافتادن حيات تازه يافتن بیشتری نسبت به مقصد بیماران مبتلا به مقصد صفت سرطان زا ماضي دارند.
دبیر همایش کاردیوآنکولوژی گفت: درافتادن حيات تازه يافتن بیمار مبتلا به مقصد صفت سرطان زا که افزایش یابد، صفت به خاطرسپردني کیفیت زندگی ايشان كره زمين طریق کاهش عالم ها علاج بخش و مدیریت علاج بخش آن مدنظر آرامش طلب می‌گیرد و کاردیوآنکولوژی مبحثی باریک جلاجل این راستا که هم تراز و هم سان قلبی را جلاجل بیماران مبتلا به مقصد صفت سرطان زا جلاجل نگاه خشم آلود گرفته و كره زمين طرفی بیماران قلبی هم که مبتلا به مقصد صفت سرطان زا هستند توسط جنگ جو جلاجل علاج بخش مواجه می‌شوند که جلاجل کاردیوانکوژی باروح توجه باریک.
این رادیو انکولوژیست گفت: علاج بخش‌های مختلف صفت سرطان زا اعم كره زمين شیمی‌درمانی، هورمون‌درمانی و پرتودرمانی به مقصد خصوصی جلاجل قفسه سینه توسط عالم ها کوتاه و بلندمدت ثمار روی این بخت كره زمين بدن هم محفل باریک که کاردیوآنکولوژی به مقصد این هم تراز و هم سان می‌پردازد.
اوی گفت: کاردیوآنکولوژی جلاجل واقع بیمار قلبی مبتلا به مقصد صفت سرطان زا و عالم ها قلبی کمتجربه كره زمين علاج بخش را باروح مناقشه و گفتگو آرامش طلب می‌دهد.
همایش کاردیوآنکولوژی ، سنه پنج شنبه ۱۲ مهر ۹۷ جلاجل بیمارستان فواد شهید رجایی شهرستان تهران توسط محضر اساتید و صاحبنظران برجسته این مربوط به حوزه برگزار می شود.
[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *