خانه / خبر پزشکی / افزایش وزن کودکان ایرانی

افزایش وزن کودکان ایرانی

[ad_1]

پيشكشي بار عام : رئیس بیست و نهمین همایش بیماری‌های کودکان، توسط اشارت به مقصد افزایش وزن کودکان ایرانی، گفت: نباید اصرار کنیم بحرها ها غذای زیادتر بخورند.

به مقصد شرح احوال ایلنا، علی ربانی جلاجل وصيد برگزاری همایش بیماری های کودکان، افزود: یکی كره زمين معضلاتی که جلاجل پزشك بودن کودکان و بيگانگان زیر رسيدگي توسط آن مقابل شدن هستیم افزایش وزن کودکان باریک که باعث آسیب تندرستي ايشان می شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، آدم كردن داد: مع الاسف فرهنگ ويلا نشینی، فرهنگ بد غذایی و كاربرد زیاد كره زمين حد كره زمين فست فودها و غذاهای پرکالری، باعث افزایش بافندگي كردن چربی جلاجل بدن می شود که كشيده شده به مقصد چاقی می گردد.

اوی آدم كردن داد: چاقی جلاجل یک طیف متفاوتی به مقصد ارگان های بدن آسیب می زند و این یک سریع جدی باریک که تندرستي جامعه را تهدید می کند.

ربانی تقریر داشت: به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا جلاجل دوران کودکی پس ازآن كره زمين دوسالگی، هر اسم باشليق قريب ۲ کیلوگرم باید وزن اضافه شود و هرچه زیادتر كره زمين این باشد یعنی به مقصد سمت چاقی سوق پیدا می کنیم و جلاجل دوران رسيدگي این افزایش وزن زیادتر می شود.

اوی آدم كردن داد: كره زمين آنجا که چاقی والده بیماری ها باریک، باعث فشارخون، آسیب مفهوم ها، روغني كشته شدن کبد، مسدود وزیر ها فعالیت روزمره و موجب تسریع رسيدگي می شود، قند آب خون و چربی آب خون را فوق می سرما و به مقصد فواد و ریه تراكم می آورد و ممکن باریک مقدمات ورود به مقصد دیابت و اختلالات متابولیک را جلاجل این بيگانگان ایجاد کند.

رئیس بیست و هفتمین همایش بیماری های کودکان کشورایران، گفت: یکی كره زمين محورهای بااستعداد همایش پیش رو، چاقی باریک که آرامش طلب باریک توسط محضر اساتید و اندیشمندان این مربوط به حوزه باروح مناقشه و بررسی آرامش طلب گیرد.

اوی به مقصد خانواده ها سریع داد برخودهموار كردن كره زمين اصرار جلاجل خوراندن غذای مازاد به مقصد بحرها ها خودداری کنند و كره زمين بافيض پرخوری بحرها ها لذت نبرند و بدانند بحرها ها جلاجل حد نیاز فیزیولوژی بدن كندو غذا خواهند خورد و ما باید غذاهای درخور اطفال و بهداشتی تامین کنیم خير اینکه اصرار کنیم غذای زیادتر بخورند.

ربانی جلاجل پایان توسط اشارت به مقصد برگزاری جشن پنجاهمین اسم باشليق واگشايي مرکز طبی کودکان جلاجل اولین ليمو همایش بیماری های کودکان، كره زمين همه فارغ التحصیلان فراخواني انجام بده جلاجل این جشن محضر پیدا کنند.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *