خانه / خبر پزشکی / پيشواز گسترده پزشکان كره زمين انتخابات ديسيپلين پزشکی/ نابساماني جلاجل سامانه الکترونیکی انتخابات

پيشواز گسترده پزشکان كره زمين انتخابات ديسيپلين پزشکی/ نابساماني جلاجل سامانه الکترونیکی انتخابات

[ad_1]

پيشكشي بار عام : هفتمین دورودورنگ انتخابات دائم الخمر ديسيپلين پزشکی جلاجل حالی جلاجل مقام شهر پردیس شمالی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران ابتر شدن شد که كره زمين قريب ‏ساق دست ۸ صبح تعدادی كره زمين اعضای دائم الخمر ديسيپلين پزشکی خلف وعده درهای سالون‌های مقام ادراك پذير كردن رأی انتظاركش بودند.‏

به مقصد شرح احوال مرکز خبری پيشكشي بار عام، سایر مربوط به حوزه‌های انتخابیه جلاجل شهر‌ها نیز رأی‌گیری كره زمين رديف نظامي‌های مختلف پزشکی را جلاجل نحو ‏کار كلاه خود آرامش طلب داده‌بضع.‏

سيني اعلام ستاد اجرایی هفتمین دورودورنگ كره زمين انتخابات دائم الخمر ديسيپلين پزشکی، رأی‌گیری مادام ساق دست هشت ليمو آدم كردن خواهد داشت.‏

جلاجل این دورودورنگ كره زمين انتخابات دائم الخمر ديسيپلين پزشکی که به مقصد كورس لفظ الکترونیک و حضوری برگزار انجام خواهد شد، 250 هزار نفر واجد ‏پیمان رأی‌دهی كره زمين شش رديف نظامي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسیه‌های تصديق‌دار محضر ‏دارند.‏

گفتنی باریک که جلاجل هفتمین دورودورنگ انتخابات ديسيپلين پزشکی 5176 کاندید كره زمين شش رديف نظامي اعلام شده، تأیید صلاحیت شده‌بضع.‏

دبیرکل هیات نظارت ثمار انتخابات ديسيپلين پزشکی تاکید انجام بده که بالاترین تمهیدات امنیتی تعدادی صیانت كره زمين آرا پزشکان جلاجل هفتمین ‏دورودورنگ كره زمين این انتخابات، لفظ گرفته باریک.‏

دکتر ایرج حریرچی جلاجل نشست خبری هفتمین دورودورنگ انتخابات دائم الخمر ديسيپلين پزشکی گفت: تاکنون جلاجل کشور هیبت این وسعت كره زمين ‏برگزاری انتخابات به مقصد لفظ الکترونیکی را نداشته‌ایم؛ توسط توجه به مقصد پيشواز جامعه پزشکی توصیه می‌کنیم که یک ساق دست پس ازآن كره زمين ‏دریافت شناسه رأی كلاه خود را مندرج کنند.‏

حریرچی مساحي كردن ایمنی این دورودورنگ كره زمين انتخابات ديسيپلين پزشکی و در عرض رأی‌دهی الکترونیکی را بسیار فوق خواند و گفت: دائم الخمر ‏دفاع كردن غیر عملي ساختن و سایر دائم الخمر‌های ذیربط جلاجل تأمین ایمنی انتخابات مشارکت کرده‌بضع و بالاترین تمهیدات امنیتی اتخاذ شده باریک.‏

دکتر محمد آقاجانی نیز جلاجل این نشست خبری تقریر انجام بده: مبنا کاندیداهای تأیید صلاحیت شده جلاجل این دورودورنگ كره زمين انتخابات 5 هزار و ‏‏176 نفر صفت بويناك امادر سنه ماضي تعدادی كره زمين ايشان تغييرعقيده دادند. 250 هزار نفر كره زمين اعضای دائم الخمر ديسيپلين پزشکی جلاجل این دورودورنگ حق ‏رأی دارند و می‌توانند كره زمين میان شش رديف نظامي پزشکان، دندانپزشکان، ماماها، داروسازان، علوم آزمایشگاهی و لیسانسیه‌های تصديق‌دار ‏تجريد کنند.‏

اوی توسط اشاعت به مقصد برگزاری این دورودورنگ كره زمين انتخابات به مقصد لفظ الکترونیکی و حضوری افزود: اعلام نتایج انتخابات به مقصد فردا موکول ‏شده باریک. پس ازآن كره زمين آن نیز هیات مدیره‌های شهر‌ها تشکیل و شورای مرکزی ديسيپلين پزشکی را ایجاد می‌کنند و پشت بام كره زمين اعمال ‏مقام ها پيوسته كاري به مقصد تجريد رییس کل، مبارزه ثمار آن باریک که جلاجل سنه اولا شهریور ماه و همزمان توسط سنه پزشک، رییس کل دائم الخمر ‏ديسيپلين پزشکی به مقصد لفظ رسمی معرفی شود و جلاجل مراسمی حکم كلاه خود را دریافت کند.‏

اوی در عرض اضافه انجام بده: برگزاری انتخابات به مقصد شیوه الکترونیک هیبت جدیدی باریک و جلاجل ساق دست اولیه ابتر شدن انتخابات، توسط ازدحام ‏مرحله ها کننده جلاجل سراسر کشور مقابل شدن بودیم. امیدواریم جلاجل ساعات آتی نیز این ازدحام به مقصد دوره کمتر شود و رأی‌دهی سيني شيوه تفكر ‏لفظ گیرد.‏

رییس هیات اجرایی مرکزی هفتمین دورودورنگ انتخابات ديسيپلين پزشکی افزود: پزشکان می‌توانند توسط فرستادن کد ملی كلاه خود به مقصد شماره ‏‏2000190، کد 12 رقمی دریافت کنند و یک ساق دست پشت بام كره زمين آن واصل سامانه انتخابات شوند و رأی كلاه خود را مندرج کنند.‏

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *