خانه / خبر پزشکی / تباني نابساماني وسواسی اجباری توسط التهاب مغز

تباني نابساماني وسواسی اجباری توسط التهاب مغز

[ad_1]

پيشكشي بار عام : مبتلایان به مقصد نابساماني وسواسی‌اجباری (OCD) مساحي كردن بالایی كره زمين التهاب مغزی دارند. به مقصد كلام محققان این کشف می‌تواند به مقصد علاج بخش‌های جدید بی‌انجامد.

مبتلایان به مقصد OCD حسب معمولً افکار تکراری و مضطرب‌کننده‌ای دارند که می‌خواهند توسط تکرار حالت یا رفتارهای خاصی مثل تغسيل دستگاه بافندگي‌ها یا کنترل كوپله جلاجل، آن را کنترل کنند.


به مقصد شرح احوال پیشگاه خبری پيشكشي بار عام و به مقصد شيريني كره زمين MedLinePlus، محققان کانادایی به مقصد مقایسه ۲۰ بیمار مبتلا به مقصد OCD و یک رديف نظامي کنترل ۲۰ نفره پرداختند. التهاب مغزی جلاجل بیماران OCD، جلاجل شش ناحیه که جلاجل ایجاد این بیماری وعاء دارند، ۳۲ درصد زیادتر صفت بويناك.


مؤلف ارشد این مطالعه، دکتر جفری میر، گفت: «تحقیق ما اخبار قدرتمندی را بین التهاب مغزی و OCD، علی‌الخصوص جلاجل بخت‌هایی كره زمين مغز که می‌دانیم به مقصد این بیماری پيوسته كاري هستند، داغ جا داد. این یافته‌ها یکی كره زمين بزرگترین دستگاه بافندگي‌یافته‌های ما جلاجل درک زیستی بیماری باریک و ممکن باریک به مقصد کشف علاج بخش‌های جدیدی بی‌انجامد.»


التهاب یا ورم، جواب بدن به مقصد بوي بد یا آسیب باریک. باآنكه التهاب باعث به شدني بدن انجام خواهد شد، زمانی هم می‌تواند زيانمند شدن باشد. تغییر هماني بین اثرات مفید و زيانمند شدن ممکن باریک کلیدی در عوض علاج بخش OCD باشد.


این مطالعه جلاجل دوال ۲۱ ژوئن جلاجل ژورنال JAMA Psychiatry منتشر شد.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *